Đức Hồng Y Parolin: “Linh mục là người gìn giữ niềm vui”

(04/3/2017)- “Không thể quan niệm loan báo Tin Mừng mà không có niềm vui. Điều đó cũng như nói về mặt trời mà không có ánh sáng”, đó là phát biểu của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Toà thánh Pietro Parolin trong một cuộc hội thảo với chủ đề “Niềm vui ngọt ngào và an ủi của việc loan báo Tin Mừng” theo ánh sáng Tông huấn “Niềm vui của Tin Mừng” (Evangelii Gaudium).

So sánh hình ảnh linh mục như là “người gìn giữ” niềm vui loan báo Tin Mừng, Đức Hồng Y Parolin nói: Loan báo Tin Mừng với bộ mặt buồn thảm là điều “mâu thuẫn”, vì niềm vui “bao hàm một chiều kích nội tại và thiết yếu” của việc loan báo Tin Mừng.

Đức Hồng Y giải thích, ngay từ “Tin Mừng” đã có nghĩa là “một niềm vui vô hạn” được loan báo; nên loan báo Tin Mừng luôn là “một lời hứa đem lại hạnh phúc”. ĐHY Parolin nhấn mạnh: Niềm vui này không mất đi trước “những trở ngại” và “những khước từ”, điều này đặc biệt đúng đối với đời sống của linh mục, “người dìm mình vào trong đời sống của dân chúng” và đối diện với “những niềm vui của cuộc sống và những tàn phá của đau buồn”. Những đau khổ và thất vọng có thể dẫn các linh mục đến chỗ giận dữ và nản chí, và về lâu dài, rơi vào cám dỗ rời sứ vụ và bỏ cuộc. Để giúp các linh mục vượt qua những thời điểm khó khăn này, ĐHY Parolin gợi lại lúc cử hành lễ truyền chức linh mục, khi tiến chức nằm phủ phục trên mặt đất để nài xin các thánh trên trời; cử chỉ ấy “có thể giải thích như là khởi đầu cho tất cả những phủ phục đau đớn mà linh mục sẽ gặp sau này trong khi thi hành sứ vụ, chỉ có điều thay vì lời kinh cầu các thánh, linh mục sẽ lắng nghe và chia sẻ những lời than van của dân chúng”. ĐHY Parolin kết luận: “Linh mục là ‘người gìn giữ niềm vui’, bởi vì linh mục biết rằng ‘dù sớm hay muộn’, sa mạc sẽ thành vườn cây”.

(Theo Minh Đức, hdgmVietnam.org, Zenit)

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *