Chủ đề tuần Lễ cầu nguyện cho Hiệp Nhất Kitô Giáo

(22/1/2017)-  “Hòa giải – Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng ta” (2 Cor 5: 14-20) đã được chọn làm chủ đề Tuần Cầu Nguyện cho Hiệp Nhất Kitô Giáo từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng trong bối cảnh tưởng niệm 500 năm cuộc cải cách Tin Lành.

Chủ đề của Tuần Cầu Nguyện cho Hiệp Nhất Kitô Giáo năm nay có nguồn gốc từ Tông Huấn Evangelii Gaudium (“Niềm Vui Phúc Âm”) của Đức Thánh Cha Phanxicô, cụ thể là trong đoạn thứ 9: “Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng ta”.

Các tài liệu cho Tuần Cầu Nguyện cho Hiệp Nhất Kitô Giáo năm nay 2017 có hai điểm nhấn mạnh. Thứ nhất là suy tư trên những mối quan tâm chính của các Giáo Hội phát sinh từ cuộc cải cách của Martin Luther. Thứ hai là nhận ra những gì sự chia rẽ sâu sắc theo sau cuộc cải cách đó đã gây ra cho sự hiệp nhất của Giáo Hội.

(Theo Đặng Tự Do, Vietcatholic News)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *