Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhân sự cho nhiệm kỳ 2016–2019

(6/10/16)- Tại phiên họp buổi chiều ngày thứ hai trong khuôn khổ Đại hội lần thứ XIII của Hội đồng Giám mục Việt Nam (tức thứ Tư, 5 tháng Mười), các Đức giám mục Việt Nam đã bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch các Uỷ ban trực thuộc HĐGMVN cho nhiệm kỳ mới (2016-2019). Kết quả như sau:

1. Chủ tịch HĐGMVN: Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh,
Giám mục giáo phận Thanh Hoá;

2. Phó Chủ tịch HĐGMVN: Đức cha Giuse Nguyễn Năng,
Giám mục giáo phận Phát Diệm;

3. Tổng TK. HĐGMVN: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm,
Giám mục giáo phận Mỹ Tho;

4. Phó Tổng TK. HĐGMVN: Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên,
Giám mục giáo phận Hải Phòng.

 

Các Chủ tịch các Uỷ ban trực thuộc HĐGMVN:

– UB Giáo lý Đức tin: Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

– UB Kinh thánh: Đức cha Giuse Võ Đức Minh

– UB Phụng tự: Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

– UB Nghệ thuật thánh: Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi

– UB Thánh nhạc: Đức cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản

– UB Loan báo Tin mừng: Đức cha Alphonsô Nguyễn Hữu Long

– UB Giáo sĩ chủng sinh: Đức cha Antôn Vũ Huy Chương

– UB Tu sĩ: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ

– UB Giáo dân: Đức cha Giuse Trần Văn Toản

– UB Truyền thông Xã hội: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

– UB Giáo dục Công giáo: Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo

– UB MV.Giới trẻ và Thiếu nhi: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên

– UB Văn hoá: Đức cha Giuse Vũ Duy Thống

– UB Công lý và Hoà bình: Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P

– UB Mục vụ Gia đình: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri

– UB Bác ái Xã hội–Caritas: Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu

– UB Mục vụ Di dân: Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng

                           (Theo Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *