Cha Lombardi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Quỹ Joseph Ratzinger-Bênêđictô XVI

(02/8/16)-   Sau mười năm đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cha Federico Lombardi, SJ, đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch “Quỹ Joseph Ratzinger-Bênêđictô XVI” của Toà Thánh, qua thư bổ nhiệm của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin.

Quỹ “Joseph Ratzinger-Bênêđictô XVI” được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI thành lập năm 2010 với mục đích thúc đẩy nghiên cứu thần học theo tinh thần của Joseph Ratzinger, qua việc cấp học bổng cho các sinh viên trên khắp thế giới.

Quỹ cũng trợ giúp các hoạt động đào tạo, các hội nghị, hội thảo chuyên đề và các khóa thần học trên toàn thế giới nhờ các nguồn thu của Quỹ. Một phần những nguồn này thu được từ tiền tác quyền của gần 100 tác phẩm của Jo- seph Ratzinger. Ngoài ra, hằng năm Quỹ Joseph Ratzinger -Bênêđictô XVI còn trao “Giải thưởng Ratzinger” về thần học, với mục đích “thúc đẩy việc ấn hành, phân phối và nghiên cứu các tác phẩm của giáo sư thần học Joseph Ratzinger”.

Trong một tuyên bố, Quỹ cho biết tất cả các hoạt động khoa học và bác ái của Quỹ đều nhằm phục vụ Giáo hội và Đứcgiáo hoàng. Cựu Chủ tịch Quỹ này là Đức Ông Giuse-ppe Scotti, đã chấm dứt nhiệm vụ vào ngày 31-07-2016. n

(Theo Minh Đức, Hdgmvietnam.org, Vatican Radio)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *