RECongress 2016

NoiKet_16166_1LTS – Đại Hội Giáo Lý (RECongress) được TGP/LA tổ chức hằng năm là nơi quy tụ hàng chục ngàn tham dự viên toàn quốc về để học hỏi, trao dồi kiến thức, đời sống tâm linh và cuộc sống. Năm nay ĐHGL được tổ chức từ ngày 25-28 tháng 2 với chủ đề “Boundless Mercy” Dưới đây là một vài hình ảnh về Đại hội do phóng viên Nguyễn Đình Anh ghi lại sau đây:

Đại Hội Giáo Lý 2016 – Los Angeles RE Congress – Ảnh Anh Nguyễn

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *