Trở Về

NoiKet_16165

Xin mời nghe bản thánh ca “Trở Về” trình bày bởi Ca Đoàn Thiên Cung.

 

Billy Graham, một mục sư Tin Lành nổi tiếng của Hoa Kỳ, có kể một câu chuyện ông ta đi đến một thành phố nhỏ để giảng đạo. Ông ta muốn gởi một lá thư, nhưng lại không biết bưu điện nằm ở đâu. Cũng may một cậu bé đã chỉ đường cho ông ta. Vị mục sư đã cảm ơn cậu bé và cũng ngỏ lời mời: “Nếu cháu đến với hội thánh Baptist vào tối nay, cháu có thể nghe tôi chia sẻ với mọi người làm cách nào đi đến thiên đàng.” Cậu bé liền trả lời lại: “Cháu không nghĩ là cháu sẽ đến đó vì ngay chính ông còn không biết đường đến bưu điện nữa mà” (The Sower’s Seeds, 54).

Trên đường đời, ai cũng có lần đi lạc hướng. Một khi đi lạc hướng, cách hay nhất là chúng ta quay trở lại. Con đường thiêng liêng cũng tương tự như thế. Sự ăn năn hối cải là phương cách hay nhất giúp chúng ta quay trở lại với chân thiện mỹ. Những câu chuyện thực tế hằng ngày đang cho chúng ta thấy rất rõ là sự cố chấp thường đưa con người đến sự diệt vong. Điển hình là nhiều người đang sống trong những cơn nghiện ngập, nhưng họ vẫn cố chấp không nhìn nhận mình bị nghiện để đi điều trị. Hậu quả là đổ vỡ hôn nhân và tự kết liễu đời mình. Bởi thế, chủ đề ăn năn thống hối không chỉ được nhấn mạnh trong mỗi mùa Chay mà nó còn là nền tảng chính yếu của tâm linh Kitô giáo. Trong năm thánh của Lòng Thương Xót Chúa này, tôi thiết nghĩ không có niềm vui mừng nào tuyệt vời cho bằng quay trở về với tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa. Hỡi những ai đang sống trong đọa đày của tội lỗi, hãy vững tin và trở về với Ngài. Tôi xin lặp lại câu nói tuyệt vời của thánh Augustinô: “Không có vị thánh nào mà không có quá khứ, chẳng có tội nhân nào mà không có tương lai.”

Share

Recommended Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *