Luật Giữ Chay và Kiêng Thịt

Giáo luật điều 1251 dạy:
“Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt.”
Trong ngày ăn chay, chỉ đượcăn một bữa no và hai bữa ăn ít không được ăn no.
Khôngđược ăn vặt giữa các bữa ăn. Có thể uống sữa hay các loại nước trái cây.

Tuổi giữ chay: Theo Giáo Luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay.” Và Giáo Luật điều 97, khoản 1 qui định: “Ai đã được 18 tuổi trọn thì là thành niên.

Luật kiêng thịt buộc những người từ 14 tuổi trọn. Tuy nhiên, các Chủ Chăn và các phụ huynh phải lo dạy cho các em chưa đến tuổi buộc ăn chay và kiêng thịt để chúng hiểu biết ý nghĩa đích thực của việc thống hối (Giáo Luật 1252).

Luật của Giáo Hội Hoa Kỳ quy định: tất cả các ngày thứ Sáu trong Mùa Chay phải kiêng thịt

Ba việc làm truyền thống trong Giáo Hội Công Giáo vào Mùa Chay là ăn chay, cầu nguyện, và làm việc lành phúc đức (giúp đỡ người nghèo, v.v.) và một trong 6 điều răn Hội Thánh buộc chúng ta “chịu Mình Thánh Chúa Giêsu ít là trong Mùa Phục Sinh.” Và để xứng đáng rước Chúa ngự vào lòng, chúng ta phải sạch tội. Bởi vậy chúng ta phải liệu đi xưng tội.

       Nguồn gốc của việc xức tro có từ khi nào?

 

Nguồn gốc của việc xức tro thuộc về khuôn khổ của việc sám hối chính thức. Nguồn gốc này bắt đầu bắt buộc đối với toàn bộ cộng đồng Kitô hữu từ thế kỷ thứ mười. Phụng vụ hiện nay vẫn giữ được yếu tố truyền thống xức tro và giữ chay nghiêm ngặt.

       Có những biểu tượng nào của tro?

Các biểu tượng của tro là như sau:

–   Tình trạng suy yếu và tự mãn của con người dẫn họ
tiếp cận gần đến sự chết.

–    Tình trạng tội lỗi của con người.

–   Cầu nguyện và khẩn nài tha thiết để Thiên Chúa đến
trợ giúp.

–   Được sống lại, vì lẽ tất cả mọi người đều được kêu
gọi tham dự vào chiến thắng của Chúa Kitô

      Những khía cạnh mục vụ nào cần nhấn mạnh trong Mùa Chay?

Mùa Chay là mùa cao điểm của phụng vụ, trong đó toàn thể Giáo Hội chuẩn bị cho việc cử hành Lễ Phục Sinh. Lễ Vượt Qua của Chúa, Bí tích Rửa tội và lời mời hòa giải, thông qua bí tích giải tội, đó là những mối tương quan quan trọng.

(tổng hợp và tham khảo tài liệu “Pastoral Statement on Penance and Abstinence của HĐGM Hoa Kỳ)

Share