Suy Niệm – Chúa Nhật 34 Thường Niên – Ngày 20 Tháng 11 – Năm C – Daily Mass Thánh Lễ Online TV

Spread the love

Suy Niệm:  Trên thập giá, trước sự nhạo cười của dân chúng, lời chế giễu của quân lính, sự sỉ nhục của kẻ trộm cùng bị đóng đinh… Ðức Giêsu vẫn thinh lặng. Xem ra Ngài hoàn toàn thất thế, là kẻ chiến bại. Trước con mắt người đời, Ðức Giêsu chẳng còn một chút giá trị.

Thế nhưng, tại sao anh trộm lành lại van xin: “Khi nào về Nước Ngài, xin nhớ đến tôi”?

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, bài Tin Mừng hôm nay có nhiều điều làm con ngỡ ngàng: Tại sao Chúa lại im lặng? Tại sao Chúa không tỏ uy quyền của Chúa ra một chút? Tại sao giữa lúc thất thế của Chúa mà anh trộm lành lại có một niềm tin vững mạnh để tuyên xưng vào vương quyền của Chúa?

Vâng, chỉ có Vua Tình Yêu trong Vương Quốc Tình Yêu mới có thể nhẫn nại, yêu thương trước những ngỗ nghịch như thế. Tình yêu được tràn lan đến hết mọi người, không phân biệt tốt, xấu. Chính vì thế anh trộm tội lỗi đã được mạc khải một huyền nhiệm cao siêu về Nước Trời. Cùng với tâm tình của anh trộm lành, chúng con xin thưa lên với Chúa: Chúng con kính tôn Chúa là Vua của chúng con, xin đón nhận chúng con vào vương quốc vĩnh cửu của Chúa. Amen.


Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm C  

Bài Ðọc I: 2 Sm 5, 1-3  “Họ xức dầu phong Ðavít làm vua Israel”.

Bài trích sách Samuel quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Ðavít tại Hebron mà nói rằng: “Ðây chúng tôi là cốt nhục của ngài. Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê đang làm vua chúng tôi, thì chính ngài đã dẫn dắt Israel. Và Chúa đã nói với ngài rằng: ‘Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta, và sẽ trở nên thủ lãnh Israel'”.

Vậy tất cả các vị kỳ lão Israel đều đến tìm nhà vua tại Hebron, và tại đó, vua Ðavít ký kết với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ liền xức dầu phong Ðavít làm vua Israel.   Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5    Ðáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa” (c. 1).

Xướng: 1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”. Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi. – Ðáp.

2) Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên. – Ðáp.

3) Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà Ðavít. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Cl 1, 12-20  “Người đã đem chúng ta về Nước Con yêu dấu của Người”.

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Ðấng đã làm cho anh em xứng đáng lãnh phần gia nghiệp các thánh trong ánh sáng. Chúa đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, đem chúng ta về nước Con yêu dấu của Chúa, trong Người chúng ta được ơn cứu rỗi nhờ máu Người, và được ơn tha tôi.

Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật; vì trong Người, muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các Bệ thần hay Quản thần, dù là Chủ thần hay Quyền thần: Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người. Và Người có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong Người.

Người là đầu thân thể tức là Hội thánh, là nguyên thuỷ và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người, và Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất.   Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Mc 11, 10  Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến: chúc tụng nước Ðavid tổ phụ chúng ta đã đến. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 23, 35-43 “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi”. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “Người Này Là Vua Dân Do Thái”.

Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: “Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa”. Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: “Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?” Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu đáp: “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.  Ðó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG – GIÁO DÂN

Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Vua vũ trụ đã thiết lập vương quốc tình yêu của Người trên thập giá. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta được sống trong Vương quốc tràn đầy tình Chúa, tình người, và dâng lên Người lời thiết tha khẩn nguyện :

  1. “Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta, và sẽ trở nên thủ lãnh Israel”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Mục tử trong Hội Thánh biết noi gương Chúa Giêsu Kitô vua tình thương, rao giảng vương quyền Người bằng sự hy sinh, tha thứ và phục vụ.
  2. Đức Giêsu-Kitô là vị Vua đem lại hòa bình thật sự cho con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới/ biết nỗ lực xây dựng một xã hội công bằng và hòa bình/ để người người được sống trong an bình, hiệp nhất.
  3. “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang vướng vào các tệ nạn xã hội, lầm lạc và tội lỗi/ biết ăn năn trở về với Vua Giêsu tình yêu, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Người.
  4. Đức Giêsu là vị Vua nhân ái.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn biết thành tâm sám hối, tin tưởng, và phó thác cuộc đời mình cho vị Vua tình yêu này, để chúng ta luôn sống hạnh phúc và bình an.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô là Vua là Vua hòa bình, Vua yêu thương. Chúa đã chinh phục thế gian bằng tình thương bao la của Chúa. Xin cho chúng con biết lấy lòng bác ái mà đối xử với nhau, nhờ đó chúng con sẽ đưa được nhiều người về với Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.[/one_half]

[one_half]

Gospel Lk 23,35-43

The rulers sneered at Jesus and said,
“He saved others, let him save himself
if he is the chosen one, the Christ of God.”
Even the soldiers jeered at him.
As they approached to offer him wine they called out,
“If you are King of the Jews, save yourself.”
Above him there was an inscription that read,
“This is the King of the Jews.”

Now one of the criminals hanging there reviled Jesus, saying,
“Are you not the Christ?
Save yourself and us.”
The other, however, rebuking him, said in reply,
“Have you no fear of God,
for you are subject to the same condemnation?
And indeed, we have been condemned justly,
for the sentence we received corresponds to our crimes,
but this man has done nothing criminal.”
Then he said,
“Jesus, remember me when you come into your kingdom.”
He replied to him,
“Amen, I say to you,
today you will be with me in Paradise.”[/one_half]

Daily Reading & Meditation   Sunday (November 20):  “Jesus, remember me when you come into your kingdom”

Scripture: Luke 23:35-43

35 And the people stood by, watching; but the rulers scoffed at him, saying, “He saved others; let him save himself, if he is the Christ of God, his Chosen One!” 36 The soldiers also mocked him, coming up and offering him vinegar, 37 and saying, “If you are the King of the Jews, save yourself!” 38 There was also an inscription over him, “This is the King of the Jews.” 39 One of the criminals who were hanged railed at him, saying, “Are you not the Christ? Save yourself and us!” 40 But the other rebuked him, saying, “Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? 41 And we indeed justly; for we are receiving the due reward of our deeds; but this man has done nothing wrong.” 42 And he said, “Jesus, remember me when you come into your kingdom.” 43 And he said to him, “Truly, I say to you, today you will be with me in Paradise.”

Old Testament Reading:2 Samuel 5:1-3

1 Then all the tribes of Israel came to David at Hebron, and said, “Behold, we are your bone and flesh. 2 In times past, when Saul was king over us, it was you that led out and brought in Israel; and the Lord said to you, ‘You shall be shepherd of my people Israel, and you shall be prince over Israel.'” 3 So all the elders of Israel came to the king at Hebron; and King David made a covenant with them at Hebron before the Lord, and they anointed David king over Israel.

Meditation:  Do you recognize that the Lord Jesus has been given all authority and power by his Father in heaven to reign over all creation – including the heavens and the earth? Jesus was crucified for his claim to be the Anointed King sent by the Father in heaven (John 18:37 and Luke 23:38) to establish his kingdom not only for his people Israel, but for all nations and peoples as well (Daniel 7:13-14; Matthew 24:30 and Matthew 26:63-64).

God is King and Ruler over all
What is the significance and meaning of Jesus’ kingship for us? Kingship today seems outdated and useless, especially in democratic societies where everyone is supposed to be treated equal and free. Many rulers in past ages claimed they had sovereign authority to rule by divine edict. But God did not give his people Israel a king at first. Why? Because God alone was their King and they needed no other. Nonetheless, God relented and chose David as King over Israel with the promise that God would raise up through David’s royal line a Savior who would establish an everlasting kingdom of righteousness and peace that would endure for all ages (Psalm 89:29).

The Jews understood that the Messiah (“Anointed One”) would come as God’s anointed King to restore paradise and establish God’s reign of peace for them. They wanted a Messianic King who would free them from strife and division and from foreign oppression. Many had high hopes that Jesus would be the Messiah and Ruler for Israel. Little did they understand what kind of kingship Jesus claimed to possess.

Jesus’ claim to kingship
Jesus came to deliver his people, and the whole world, from the worst kind of tyranny possible – from bondage to sin, guilt and condemnation, and from the wages of sin which is death (Romans 6:23) and separation from an all-merciful and just Father who gave us his son to set us free and to adopt us as his beloved sons and daughters. Jesus came to conquer hearts and souls for an imperishable kingdom – a kingdom ruled not by force or fear – but by the power of God’s righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit (Romans 14:17).

When Satan tempted Jesus during his forty day fast in the wilderness, he offered Jesus all the kingdoms of the world (Matthew 4:8-9). Jesus knew that the world was in Satan’s power. And this was precisely why Jesus came – to overthrow Satan’s power and deception over the earth. Jesus knew that the way to victory was through submission to his Father’s will and plan to lay down his life for us and reverse the curse of sin and death for us. The Father sent his only begotten Son into the world, not to condemn it, but to save it through the atoning sacrifice which Jesus would make for us through the shedding of his blood on the cross of Calvary.

Jesus came to restore Paradise for us – everlasting life with God
As Jesus was crucified on the cross alongside two criminals who were thieves, one mocked him for his claim to divine kingship. But the other thief recognized through the eyes of faith that Jesus was truly God’s Anointed King and Savior. He petitioned Jesus to treat his poor soul with mercy and pardon, “Jesus, remember me when you come into your kingdom” (Luke 23:42). Jesus not only granted him forgiveness, but a place with him in his everlasting kingdom. “Truly, I say to you, today you will be with me in Paradise.”

Jesus died not only as King of the Jews, but as King of all nations and Lord of the universe. His victory over the power of sin, Satan, and the world was accomplished through his atoning death on the cross and his resurrection on the third day. Jesus exchanged a throne of glory for a cross of shame to restore us from slavery to sin to glory with God as his adopted sons and daughters. That is why the Father exalted his Son and raised him in glory over the heavens and the earth. In the Book of Revelation Jesus is called King of kings and Lord of lords (Revelation 19:16). He now sits in glory at the right hand of the Father in heaven – and from his throne he rules as Lord over all  Do you recognize Jesus Christ as your Sovereign King and Redeemer?

Which ruler and kingdom do you serve?
The Scriptures tell us that there are ultimately only two kingdoms in this world which are opposed to one another – the kingdom of light and the kingdom of darkness. Each kingdom is ruled by one lord or master  – the Lord Jesus Christ who is the true “Light of the World” – and the false messiah and deceiver who is called the “anti-Christ” and the “angel of light” who rules over men and women through the power of false promises, lies, and temptation to sin and disobedience.

If we follow the Lord Jesus and entrust our lives to him he will open our eyes to the light of his truth and guide us by his Holy Spirit along the path that leads to our true homeland with God. If we follow the course which is set by the ruler of this present world – a world which is opposed to Christ and blinded by Satan – then we will discover that sin, pride, and deception will lead us down a path of destruction, death, and separation, rather than life, freedom, and friendship with God and the people he has redeemed with the precious blood of his Son, the Lord Jesus Christ.

Which kingdom will you serve – today, tomorrow, and for all eternity? This present world will pass away, but God’s kingdom will endure forever. If we accept Jesus Christ as Lord and King and submit to his rule for our lives, we become citizens of heaven and inherit an everlasting kingdom which is ruled by righteousness, peace, and love. Is the Lord Jesus the true King and Master of your life?

“Lord Jesus Christ, you are my King and there is no other. Be the Lord and Master of my heart, mind, body, and soul. May I always seek to do your will and to serve your kingdom above all else.”

Psalm 93:1-5

1 The LORD is king, he is robed in majesty; the LORD is robed, he is girded with strength. He has established the world; it shall never be moved;
2 your throne is established from of old; you are from everlasting.
3 The floods have lifted up, O LORD, the floods have lifted up their voice; the floods lift up their roaring.
4 More majestic than the thunders of mighty waters, more majestic than the waves of the sea, majestic on high is the LORD!
5 Your decrees are very sure; holiness befits your house, O LORD, forevermore.

Daily Quote from the early church fathers: My kingdom is not of the world, by Augustine of Hippo, 354-430 A.D.

“Listen, everyone, Jews and Gentiles, circumcised and uncircumcised. Listen, all kings of the earth. I am no hindrance to your rule in this world, for ‘my kingdom is not of this world.’ Banish the groundless fear that filled Herod the Great on hearing that Christ was born. More cruel in his fear than in his anger, he put many children to death (Matthew 2:3,16), so that Christ would also die. But ‘my kingdom is not of this world,’ says Christ. What further reassurance do you seek? Come to the kingdom that is not of this world. Do not be enraged by fear, but come by faith. In a prophecy Christ also said, ‘He,’ that is, God the Father, ‘has made me king on Zion his holy mountain’ (Psalm 2:6). But that Zion and that mountain are not of this world.
“What in fact is Christ’s kingdom? It is simply those who believe in him, those to whom he said, ‘You are not of this world, even as I am not of this world.’ He willed, nevertheless, that they should be in the world, which is why he prayed to the Father, ‘I ask you not to take them out of the world but to protect them from the evil one’ (John 17:15-16). So here also he did not say, ‘My kingdom is not’ in this world but ‘is not of this world.’ And when he went on to prove this by declaring, ‘If my kingdom were of this world, my servants would have fought to save me from being handed over to the Jews,’ he concluded by saying not ‘my kingdom is not here’ but ‘my kingdom is not from here.’
“Indeed, his kingdom is here until the end of time, and until the harvest it will contain weeds. The harvest is the end of the world, when the reapers, who are the angels, will come and gather out of his kingdom all causes of sin (Matthew 13:48-41). And this could not happen if his kingdom were not here. But even so, it is not from here, for it is in exile in the world. Christ says to his kingdom, ‘You are not of the world, but I have chosen you out of the world’ (John 15:19). They were indeed of the world when they belonged to the prince of this world, before they became his kingdom. Though created by the true God, everyone born of the corrupt and accursed stock of Adam is of the world. [But] everyone who is reborn in Christ becomes the kingdom that is no longer of the world. For God has snatched us from the powers of darkness and brought us into the kingdom of his beloved Son (Colossians 1:13). This is that kingdom of which he said, ‘My kingdom is not of this world; my kingly power does not come from here.” (excerpt from TRACTATES ON THE GOSPEL OF JOHN 115.2)
Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA