Suy Niệm – Chúa Nhật 33 Thường Niên – Ngày 13 Tháng 11 – Năm C – Daily Mass Tháng Lễ Online

Spread the love

Suy Niệm: “Ai nhìn nhận Thầy trước mặt mọi người, thì Thầy cũng nhìn nhận người ấy trước mặt Cha Thầy ở trên trời”. Ðó là những lời dạy của Chúa Giêsu cho những đồ đệ đầu tiên ngày xưa, nhưng vẫn luôn còn giá trị cho những đồ đệ của Chúa ngày hôm nay. Ðừng sợ gian nan thử thách để theo Chúa, đó là sự can đảm của người Kitô qua mọi thời đại.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, Xin giúp con mở rộng mọi cửa nẻo tâm hồn để đón nhận Chúa đến sống với chúng con, để ban sức mạnh cho chúng con. Xin vì công nghiệp các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa ban cho mỗi người chúng con được trở thành những chứng nhân trung thành của Chúa trong mọi hoàn cảnh.

 Nhật 33 Thường Niên – Năm C

BÀI ĐỌC I: Ml 4, 1-2a (Hl 3, 19-20)   “Các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho”.

Trích sách Tiên tri Malakhi.

“Đây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa: tất cả những kẻ kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như rơm rạ, ngày ấy đến sẽ thiêu đốt họ, và không để sót lại cho họ cội rễ ngành chồi gì cả, Chúa các đạo binh phán như vậy. Phần các ngươi là những kẻ kính sợ thánh danh Ta, các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho, mang theo sự cứu chữa trong cánh Người”.   Đó là lời Chúa.


ĐÁP CA: Tv 97, 5-6. 7-8. 9   Đáp:  Chúa ngự tới cai quản chư dân trong đường chính trực (x. c. 9).

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa với đàn cầm, với cây đàn cầm, với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua. – Đáp.   

2) Biển khơi và muôn vật trong đó hãy rống tiếng lên, cả địa cầu và những dân cư ngụ ở trong cũng thế. Các sông ngòi hãy vỗ tay reo, đồng thời các núi non hãy hân hoan nhảy nhót.  – Đáp.

3) Trước thiên nhan Chúa vì Người ngự tới, vì Người ngự tới cai quản địa cầu. Người cai quản địa cầu với đức công minh, và cai quản chư dân trong đường chính trực. – Đáp.  

BÀI ĐỌC II: 2 Tx 3, 7-12     “Nếu ai không muốn làm việc thì đừng có ăn”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, chính anh em biết phải noi gương chúng tôi thế nào, bởi vì chúng tôi đã không lười biếng lúc ở giữa anh em, cũng không ăn bám của ai, nhưng chúng tôi làm lụng khó nhọc vất vả đêm ngày, để không trở nên gánh nặng cho người nào trong anh em. Không phải chúng tôi không có quyền, nhưng là để nêu gương cho anh em, để anh em bắt chước chúng tôi. Bởi vì khi chúng tôi còn ở với anh em, chúng tôi đã truyền dạy anh em rằng: “Nếu ai không muốn làm việc, thì đừng có ăn”. Vì chúng tôi nghe tin có một số người trong anh em sống nhàn cư, chẳng làm việc gì hết, nhưng lại dây mình vào mọi việc. Đối với những hạng người đó, chúng tôi mời gọi và khuyến cáo họ trong Chúa Giêsu Kitô, để họ yên hàn làm việc và dùng lương thực mình tìm ra.  Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Mt 24, 42a và 44     Alleluia, alleluia! – Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 21, 5-19    “Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá”. Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?” Người phán: “Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối. Vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: ‘Chính ta đây và thời giờ đã gần đến’. Các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ, vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu”.

Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: “Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi; sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể. Nhưng trước những điều đó, người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt các vua chúa quan quyền vì danh Thầy; các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng, là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con. Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con”.     Đó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Giữa cuộc đời đầy cám dỗ, chúng ta chỉ có thể trung thành bước theo Chúa khi cậy nhờ vào ân sủng của Người cùng với sự nỗ lực của bản thân. Hướng nhìn lên Chúa với lòng tin tưởng, chúng ta dâng lời nguyện xin:

  1. Chúa nói: “Các ngươi là những kẻ kính sợ danh Ta, các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính chiếu soi”Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử luôn tín thác và cậy trông nơi Chúa, để giữa những khó khăn thử thách trong thừa tác vụ, các ngài luôn kiên nhẫn chịu đựng vì danh Chúa Kitô và vì yêu mến các linh hồn.
  2. “Tất cả những kẻ kiêu căng và làm tội ác sẽ như rơm rạ: ngày ấy sẽ thiêu đốt họ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người biết nhận ra: những gì mình gieo hôm nay sẽ gặt trong cõi đời đời, để biết làm lành lánh dữ, hầu ngôi nhà nhân loại nên thân thiện và bình an.
  3. “Nếu ai không muốn làm việc thì đừng có ăn”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người lao động biết làm việc với tinh thần trách nhiệm và lương tâm chân chính, đồng thời được hưởng lương xứng hợp với công sức’ để nuôi dưỡng bản thân và gia đình.
  4. Chúa nói: “Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta hằng trung thành bước theo Chúa bằng đời sống trong sạch, thánh thiện và yêu thương, để giúp chính mình và nhiều người đạt tới hạnh phúc đời đời.

Chủ tế: Lạy Chúa, trung thành sống đức tin trong thế giới hôm nay là một thách đố lớn lao. Xin Chúa tuôn đổ Thánh Thần trong chúng con, để Người hướng dẫn và trợ giúp chúng con trung thành bền đỗ theo Chúa đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.[/one_half]

[one_half]

Gospel Lk 21: 5-19

While some people were speaking about
how the temple was adorned with costly stones and votive offerings,
Jesus said, “All that you see here–
the days will come when there will not be left
a stone upon another stone that will not be thrown down.”

Then they asked him,
“Teacher, when will this happen?
And what sign will there be when all these things are about to happen?”
He answered,
“See that you not be deceived,
for many will come in my name, saying,
‘I am he,’ and ‘The time has come.’
Do not follow them!
When you hear of wars and insurrections,
do not be terrified; for such things must happen first,
but it will not immediately be the end.”
Then he said to them,
“Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom.
There will be powerful earthquakes, famines, and plagues
from place to place;
and awesome sights and mighty signs will come from the sky.

“Before all this happens, however,
they will seize and persecute you,
they will hand you over to the synagogues and to prisons,
and they will have you led before kings and governors
because of my name.
It will lead to your giving testimony.
Remember, you are not to prepare your defense beforehand,
for I myself shall give you a wisdom in speaking
that all your adversaries will be powerless to resist or refute.
You will even be handed over by parents, brothers, relatives, and friends,
and they will put some of you to death.
You will be hated by all because of my name,
but not a hair on your head will be destroyed.
By your perseverance you will secure your lives.”[/one_half]

Daily Reading & Meditation   Sunday (November 13):  “Take heed that you are not led astray”

Scripture:Luke 21:5-19

5 And as some spoke of the temple, how it was adorned with noble stones and offerings, he said, 6 “As for these things which you see, the days will come when there shall not be left here one stone upon another that will not be thrown down.” 7 And they asked him, “Teacher, when will this be, and what will be the sign when this is about to take place?” 8 And he said, “Take heed that you are not led astray; for many will come in my name, saying, `I am he!’ and, `The time is at hand!’ Do not go after them. 9 And when you hear of wars and tumults, do not be terrified; for this must first take place, but the end will not be at once.” 10 Then he said to them, “Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom; 11 there will be great earthquakes, and in various places famines and pestilences; and there will be terrors and great signs from heaven.

12 But before all this they will lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and prisons, and you will be brought before kings and governors for my name’s sake. 13 This will be a time for you to bear testimony. 14 Settle it therefore in your minds, not to meditate beforehand how to answer; 15 for I will give you a mouth and wisdom, which none of your adversaries will be able to withstand or contradict. 16 You will be delivered up even by parents and brothers and kinsmen and friends, and some of you they will put to death; 17 you will be hated by all for my name’s sake. 18 But not a hair of your head will perish.19 By your endurance you will gain your lives.

Meditation:How would you respond if someone prophesied that your home, land, or place of worship would be destroyed? Jesus foretold many signs that would shake peoples and nations. The signs which God uses are meant to point us to a higher spiritual truth and reality of his kingdom which does not perish or fade away, but endures for all eternity. God works through many events and signs to purify and renew us in hope and to help us set our hearts more firmly on him and him alone.

First signs of the end times
To the great consternation of the Jews, Jesus prophesied the destruction of their great temple at Jerusalem. The Jewish people took great pride in their temple, a marvel of the ancient world. The foretelling of this destruction was a dire warning of spiritual judgment in itself. They asked Jesus for a sign that would indicate when this disastrous event would occur. Jesus admonished them to not look for signs that would indicate the exact timing of impending destruction, but rather to pray for God’s intervention of grace and mercy.

Jesus said there would be many signs of impending conflicts and disasters – such as wars, famines, diseases, tidal waves, and earthquakes – which would precede the struggles of the last days when God’s anointed King would return to usher in the full reign of God over the earth. In that day when the Lord returns there will be a final judgement of the living and the dead when the secrets of every heart will be brought to light (Luke 12:2-3; Romans 2:16).

Jesus foretells the destruction of the Temple at Jerusalem
Jesus’ prophecy of the destruction of the temple at Jerusalem was a two-edged sword, because it pointed not only to God’s judgment, but also to his saving action and mercy. Jesus foretold the destruction of Jerusalem and the dire consequences for all who would reject him and his saving message. While the destruction of Jerusalem’s temple was determined (it was razed by the Romans in 70 A.D.), there remained for its inhabitants a narrow open door leading to deliverance. Jesus said: “I am the door; whoever enters by me will be saved” (John 10:9).  Jesus willingly set his face toward Jerusalem, knowing that he would meet betrayal, rejection, and death on a cross. His death on the cross, however, brought about true freedom, peace, and victory over the powers of sin, evil, and death – not only for the inhabitants of Jerusalem, but for all – both Jew and Gentile alike – who would accept Jesus as their Lord and Savior. Do you know the peace and security of a life submitted to the lordship of Jesus Christ?

We need to recognize the signs of God’s judgment, mercy, and grace to save us
Sometimes we don’t recognize the moral crisis and spiritual conflict of the age in which we live, until something “shakes us up” to the reality of this present condition. God reminds us that a future judgment and outcome awaits every individual who has lived on this earth. The reward for doing what is right and pleasing to God and the penalty for sinful rebellion and rejection of God are not always experienced in this present life – but they are sure to come in the day of final judgment.

The Lord Jesus tells us that there will be trials, suffering, and persecution in this present age until he comes again at the end of the world. God intends our anticipation of his final judgment to be a powerful deterrent to unfaithfulness and wrongdoing. God extends grace and mercy to all who will heed his call and his warning. Do not pass up, even for one day, God’s invitation of grace and mercy to seek first his kingdom of righteousness and peace. This day may be your only chance before that final day comes.

Satan destroys and kills – God restores and gives life
The real enemy of the Gospel – the good news of Jesus Christ – is Satan (also called Lucifer), the powerful leader of the fallen angels who rebelled against God and who were cast out of heaven. Satan opposes God and all who follow his rule of peace and righteousness (moral goodness) on the earth. Jesus calls Satan a “murderer” who turns brother against brother and the “father of lies” who twists the truth and speaks falsehood (John 8:44). Satan not only opposes God’s rule, he seeks to destroy all who would obey God. Satan will use any means possible to turn people away from God. He tempts people through envy, deception, hatred, and fear to provoke hostility towards those who follow the Lord Jesus Christ.

What is Jesus’ response to hostility and persecution? Love, forbearance, and forgiveness. Only love – the love which is rooted in God’s great compassion and faithfulness – can overcome prejudice, hatred, and envy. God’s love purifies our heart and mind of all that would divide and tear people apart. Knowing God as our compassionate Father and loving God’s word of truth and righteousness (moral goodness) is essential for overcoming evil. Jesus tells us that we do not need to fear those who would oppose us or treat us harshly for following the Lord Jesus. He promises to give us supernatural strength, wisdom, and courage as we take a stand for our faith and witness to the truth and love of Christ.

The Gospel is good news for the whole world because it is God’s eternal word of truth, love, pardon, and salvation (being set free from sin and evil) through his Son, Jesus Christ. The Lord Jesus has won the victory for us through his atoning death on the cross for our sins and his rising from the grave – his resurrection power that brings abundant life and restoration for us. That is why the Gospel has power to set people free from sin, fear and death, and bring peace, pardon, and new life.

Endurance never gives up hope in God
Jesus tells his disciples that if they endure to the end they will gain their lives – they will inherit abundant life and lasting happiness with God. Endurance is an essential strength which God gives to those who put their trust in him. Endurance is the patience which never gives up hope, never yields to despair or hatred. Patience is long-suffering because it looks beyond the present difficulties and trials and sees the reward which comes to those who persevere with hope and trust in God. That is why godly endurance is more than human effort. It is first and foremost a supernatural gift of the Holy Spirit which enables us to bear up under any trial or temptation.

Endurance is linked with godly hope – the supernatural assurance that we will see God face to face and inherit all the promises he has made. Jesus is our supreme model and pioneer who endured the cross for our sake (Hebrews 12:2). “God shows his love for us in that while we were yet sinners Christ died for us” (Romans 5:8). Jesus willingly shed his blood for us – to win for us pardon and peace with God. Our joy and privilege is to take up our cross each day to follow the Lord Jesus.

True martyrs live and die as witnesses of Christ and the Gospel of peace
The word “martyr” in the New Testament Greek means “witness”. The Book of Revelation says that “Jesus was the faithful witness …who freed us from our sins by his blood” (Revelation 1:5). Tertullian, a second century lawyer who converted when he saw Christians singing as they went out to die by the hands of their persecutors, exclaimed: “The blood of the martyrs is seed.” Their blood is the seed of new Christians, the seed of the church.

The third century bishop, Cyprian said: “When persecution comes, God’s soldiers are put to the test, and heaven is open to martyrs. We have not enlisted in an army to think of peace and to decline battle, for we see that the Lord has taken first place in the conflict.” True martyrs live and die as witnesses of the Gospel. They overcome their enemies through persevering hope and courage, undying love and forbearance, kindness, goodness, and compassion.

God may call some of us to be martyrs who shed their blood for bearing witness to Jesus Christ. But for most of us, our call is to be ‘dry’ martyrs who bear testimony to the joy and power of the Gospel in the midst of daily challenges, contradictions, temptations and adversities which come our way as we follow the Lord Jesus.

We do not need to fear our adversaries
What will attract others to the truth and power of the Gospel? When they see Christians loving their enemies, being joyful in suffering, patient in adversity, pardoning injuries, and showing comfort and compassion to the hopeless and the helpless. Jesus tells us that we do not need to fear our adversaries. God will give us sufficient grace, strength, and wisdom to face any trial and to answer any challenge to our faith. Are you ready to lay down your life for Christ and to bear witness to the joy and freedom of the Gospel?

“Lord Jesus Christ, by your atoning death on the cross you have redeemed the world. Fill me with joyful hope, courage, and boldness to witness the truth of your love for sinners and your victory over the powers of sin, Satan, and death.”

Psalm 98:5-9

5 Sing praises to the LORD with the lyre, with the lyre and the sound of melody!
6 With trumpets and the sound of the horn make a joyful noise before the King, the LORD!
7 Let the sea roar, and all that fills it; the world and those who dwell in it!
8 Let the floods clap their hands; let the hills sing for joy together
9 before the LORD, for he comes to judge the earth.  He will judge the world with righteousness, and the peoples with equity.

Daily Quote from the early church fathers: First signs of the end times, by Maximus of Turin (died between 408-423 AD)

“Perhaps you are anxious, brothers and sisters, at the fact that we hear constantly of the tumult of wars and the onsets of battles. Perhaps your love is still more anxious since these are taking place in our times. The reason is the closer we are to the destruction of the world, the closer we are to the kingdom of the Savior. The Lord himself says, ‘In the last days nation will rise against nation and kingdom against kingdom. When you see wars, earthquakes and famines, know that the kingdom of God is at hand.’This nearness of wars shows us that Christ is near.” (excerpt from SERMON 85.1)

Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA