Suy Niệm – Chúa Nhật 26 Thường Niên – Ngày 25 Tháng 9 – Năm C – Daily Mass Thánh Lễ Online

Spread the love

Suy Niệm:   Chúa dùng dụ ngôn ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khó răn dạy ta: có ông nhà giàu, ăn mặc sang trọng, yến tiệc linh đình ngày đêm, không bao giờ nghĩ đến người nghèo khó, ghẻ tróc vẫn nằm trước cổng xin ăn. Chết đi, người ăn xin khốn khổ Ladarô được tổ phụ Ápraham ôm vào lòng, còn ông nhà giàu bị rớt xuống âm phủ, nóng nực khổ sở, ngước lên xin Tổ phụ cho anh Ladarô nhỏ mấy giọt nước khỏi khát, nhưng tổ phụ trả lời: ông được phần thưởng nơi trần gian rồi, vả lại, nơi tôi và ông có khoảng cách, không thể vượt qua, để liên hệ với nhau.

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa, Chúa dạy phải yêu Chúa và yêu tha nhân như yêu chính bản thân mình. Chúng con hết thảy là anh em ruột thịt, môi hở răng lạnh. Xin cho chúng con nhìn người thiếu may mắn hơn bằng ánh mắt yêu thương như Chúa hằng cư xử với chúng con, để chúng con biết noi theo Chúa, giúp đỡ người khốn khổ, neo đơn hơn, hầu họ được cùng đồng hành về Nhà Cha trong an bình, yêu thương. Xin giúp chúng con.

[one_half].
Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên – năm C

Bài Ðọc I: Am 6, 1a. 4-7  “Các ngươi đã mê đắm và ca hát, giờ đây các ngươi bị lưu đày.

Trích sách Tiên tri Amos.

Ðây Chúa toàn năng phán: “Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Sion, và tự kiêu trên núi Samaria. Các ngươi đã nằm ngủ trên giường ngà, mê đắm trên ghế dài: ăn chiên con trong đoàn và bê béo trong đàn; và ca hát theo tiếng đàn cầm thụ; người ta nghĩ mình như Ðavit, có những nhạc khí, dùng chén lớn uống rượu, lấy dầu hảo hạng xức lên mình, và chẳng thương hại gì đến nỗi băn khoăn của Giuse; vì thế, giờ đây họ phải lưu đày và đi đầu các kẻ lưu đày; những buổi yến tiệc của các kẻ buông tuồng sẽ không còn nữa”.   Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10 
Ðáp: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa (c. 2a).

Xướng:

1) Chúa là Ðấng trả lại quyền lợi cho người bị ức,
và ban cho những người đói được cơm ăn.
Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù;
Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục;
Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân;
Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ,
và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân.
Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời, Sion hỡi,
Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua tự đời này sang đời khác.


Bài Ðọc II: 1 Tm 6, 11-16 
“Con hãy gìn giữ huấn lệnh cho tới ngày Chúa lại đến”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Hỡi người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành. Con hãy chiến đấu trong cuộc chiến đấu chính nghĩa của đức tin. Hãy cố đoạt lấy sự sống đời đời mà con đã được kêu gọi tới và cũng vì đó, con đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng. Cha chỉ thị cho con trước mặt Thiên Chúa, Ðấng làm cho muôn vật được sống, và trước mặt Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã làm trước mặt Phongxiô Philatô, lời tuyên xưng thẳng thắn, con hãy giữ gìn huấn lệnh đó cho tinh tuyền và không thể trách được, cho tới ngày Chúa chúng ta là Ðức Giêsu Kitô lại đến, mà đến thời đã định, Ðấng phúc lộc và quyền năng duy nhất sẽ tỏ ra, Người là Thiên Chúa, Vua các vua và Chúa các chúa, Ðấng độc nhất trường sinh bất tử, Người ngự trong ánh sáng siêu phàm, không một ai trong loài người đã xem thấy hay có thể xem thấy: (kính chúc) vinh dự và quyền năng cho Người muôn đời. Amen!   Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 1, 14 và 12b Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 16, 19-31  “Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng:

‘Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này’. Abraham nói lại: ‘Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được’.

Người đó lại nói: ‘Ðã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này’. Abraham đáp rằng: ‘Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài’. Người đó thưa: ‘Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải’. Nhưng Abraham bảo người ấy: ‘Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu'”.   Ðó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Chúa Giêsu bảo: “Hãy vào hưởng vương quốc dọn sẵn cho các con, vì xưa Ta đói các con đã cho ăn”. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng bênh vực và nâng đỡ người nghèo khó, bị áp bức bóc lột. Xin cho các thành phần Hội Thánh nhiệt tâm chu toàn sứ mạng.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2. Hiện nay trên thế giới có nhiều người chết vì đói khát bệnh tật. Xin cho những nhà hảo tâm thương yêu giúp đỡ họ.

3. Nhiều người sống ích kỷ, chỉ lo cho bản thân. Xin cho họ biết chia sẻ tình thương cho anh chị em nghèo khổ bất hạnh xung quanh mình.

4. Thánh Phaolô bảo: “Hãy nên công chính và giàu lòng mến để được sống muôn đời”. Xin cho các tín hữu cộng đoàn chúng ta tận tình làm theo Lời thánh nhân mời gọi.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đồng hóa với người nghèo khổ bất hạnh. Chúng con thương giúp các anh chị em đó là thương giúp Chúa và Chúa sẽ thưởng công chúng con.

[/one_half]

[one_half]

Gospel Lk 16:19-31

Jesus said to the Pharisees:
“There was a rich man who dressed in purple garments and fine linen
and dined sumptuously each day.
And lying at his door was a poor man named Lazarus, covered with sores,
who would gladly have eaten his fill of the scraps
that fell from the rich man’s table.
Dogs even used to come and lick his sores.
When the poor man died,
he was carried away by angels to the bosom of Abraham.
The rich man also died and was buried,
and from the netherworld, where he was in torment,
he raised his eyes and saw Abraham far off
and Lazarus at his side.
And he cried out, ‘Father Abraham, have pity on me.
Send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue,
for I am suffering torment in these flames.’
Abraham replied,
‘My child, remember that you received
what was good during your lifetime
while Lazarus likewise received what was bad;
but now he is comforted here, whereas you are tormented.
Moreover, between us and you a great chasm is established
to prevent anyone from crossing who might wish to go
from our side to yours or from your side to ours.’
He said, ‘Then I beg you, father,
send him to my father’s house, for I have five brothers,
so that he may warn them,
lest they too come to this place of torment.’
But Abraham replied, ‘They have Moses and the prophets.
Let them listen to them.’
He said, ‘Oh no, father Abraham,
but if someone from the dead goes to them, they will repent.’
Then Abraham said, ‘If they will not listen to Moses and the prophets,
neither will they be persuaded if someone should rise from the dead.'”

[/one_half]

Daily Reading & Meditation   Sunday (September 25): Lazarus was carried to Abraham’s bosom

Gospel Reading:  Luke 16:19-31

19 “There was a rich man, who was clothed in purple and fine linen and who feasted sumptuously every day.  20 And at his gate lay a poor man named Lazarus, full of sores, 21 who desired to be fed with what fell from the rich man’s table; moreover the dogs came and licked his sores. 22 The poor man died and was carried by the angels to Abraham’s bosom. The rich man also died and was buried; 23 and in Hades, being in torment, he lifted up his eyes, and saw Abraham far off and Lazarus in his bosom. 24 And he called out, `Father Abraham, have mercy upon me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue; for I am in anguish in this flame.’ 25 But Abraham said, `Son, remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus in like manner evil things; but now he  is comforted here, and you are in anguish. 26 And besides all this, between us and you a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us.’ 27 And he said, `Then I beg you, father, to send him to my father’s house, 28 for I have five brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment.’ 29 But Abraham said, `They have Moses and the prophets; let them hear them.’  30 And he said, `No, father Abraham; but if some one goes to them from the dead, they will repent.’ 31 He said to him, `If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if some one should rise from the dead.'”

Meditation: What most absorbs your time, your attention, and your heart? In the parable of the rich man who refused to help the beggar named Lazarus Jesus paints a dramatic scene of contrasts – riches and poverty, heaven and hell, compassion and indifference, inclusion and exclusion. We also see an abrupt and dramatic reversal of fortune. Lazarus was not only poor and a beggar, he was also sick and unable to fend for himself.  He was “laid” at the gates of the rich man’s house. The dogs which licked his sores probably also stole the little bread he got for himself. Dogs in the ancient world symbolized contempt. Enduring the torment of these savage dogs only added to the poor man’s miseries and sufferings.

The rich man treated the beggar with contempt and indifference, until he found his fortunes reversed at the end of his life! In God’s economy, those who hold on possessively to what they have, lose it all in the end, while those who share generously receive back many times more than they gave away.

Hope in God and his merciful help
The name Lazarus means God is my help. Despite a life of misfortune and suffering, Lazarus did not lose hope in God. His eyes were set on a treasure stored up for him in heaven. The rich man, however, could not see beyond his material wealth and possessions. He not only had every thing he needed, he selfishly spent all he had on himself. He was too absorbed in what he possessed to notice the needs of those around him. He lost sight of God and  the treasure of heaven because he was preoccupied with seeking happiness in material things. He served wealth rather than God. In the end the rich man became a beggar!

Do you know the joy and freedom of possessing God as your true and lasting treasure? Those who put their hope and security in the kingdom of heaven will not be disappointed (see Hebrews 6:19).

“Lord Jesus, you are my joy and my treasure. Make me rich in the things of your heavenly kingdom and give me a generous heart that I may freely share with others the spiritual and material treasures you have given to me.”

Psalm 146:1,6b-10

1 Praise the LORD, O my soul!
6b LORD who keeps faith for ever;
7 who executes justice for the oppressed; who gives food to the hungry. The LORD sets the prisoners free;
8 the LORD opens the eyes of the blind. The LORD lifts up those who are bowed down; the LORD loves the righteous.
9 The LORD watches over the sojourners, he upholds the widow and the fatherless; but the way of the wicked he brings to ruin.
10 The LORD will reign for ever, your God, O Zion, to all generations. Praise the LORD!

A Daily Quote for the early church fathers: Creator of both rich and poor, by Augustine of Hippo, 3540-430 A.D.

“God made both the rich and the poor. So the rich and the poor are born alike. You meet one another as you walk on the way together. Do not oppress or defraud anyone. One may be needy and another may have plenty. But the Lord is the maker of them both. Through the person who has, He helps the one who needs – and through the person who does not have, He tests the one who has.” (excerpt from Sermon 35, 7)
Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA