Suy Niệm – Chúa Nhật 1 Thường Niên – Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – January 10 – Năm B – Daily Mass Thánh lễ Online

Suy Niệm - Chúa Nhật 1 Thường Niên - Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - January 10 - Năm B - Daily Mass Thánh lễ Online
by

 SUY NIỆM: Đây Chiên Thiên Chúa – Tin Mừng ghi lại việc Chúa Giê-su chịu phép rửa như một hành trình hai chiều đi xuống và đi lên. Đi xuống dìm mình trong dòng nước sông Gio-đan là khiêm cung gánh lấy tội lỗi của nhân loại; đi lên khỏi nước để khởi phát công cuộc cứu chuộc đền bù tội lỗi. Đỉnh cao nổi bật của hành trình này chính là cuộc thần hiện của Ba Ngôi Thiên Chúa: Các tầng trời xé ra, và Thần Khí lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Người. Lại có tiếng Chúa Cha long trọng giới thiệu Ngôi Hai Con Thiên Chúa làm người là “Con yêu dấu của Chúa Cha, Chúa Cha hài lòng về Người.” Nơi dòng nước sông Gio-đan, Chúa Giê-su được tuyên dương là Người Con đích thực luôn vâng phục ý định cứu độ của Chúa Cha; qua dòng nước của bí tích Rửa Tội, chúng ta được trở nên con cái Chúa và Chúa Cha cũng sẽ nói với chúng ta trong cuộc hiển dung “hãy vâng nghe lời Con của Ngài” (Mc 9,7).

Cầu Nguyện: Con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được làm con Chúa qua Bí Tích Rửa Tội. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn đời sống chúng con để chúng con cũng được Chúa Cha gọi là “con yêu dấu” của Ngài.  Amen.

Chúa Nhật 1 Thường Niên – Năm B


BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-4. 6-7   “Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người.

Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm”.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10

Đáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình (c. 11b).

Xướng: 1) Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người; hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa. – Đáp.

2) Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra trong oai vệ. – Đáp.

3) Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! Chúa ngự trị trong cơn hồng thuỷ, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: Cv 10, 34-38   “Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: “Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận. Thiên Chúa đã sai Lời Người đến cùng con cái Israel, loan tin bình an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với Người”.    Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: x. Mc 9, 7    Alleluia, alleluia! – Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Này là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người”. – Alleluia.

Phúc Âm: Tin Mừng Mk 1, 7-11    Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha“.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: “Có Ðấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần.”Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nadarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan. Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”.     Ðó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa đã xuống thế làm người để gánh tội trần gian. Trong tâm tình ngợi khen và cảm tạ Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

  1. “Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô được đầy tràn đức tin và lòng mến, cách đặc biệt luôn biết cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa để lèo lái con thuyền Giáo hội.
  2. Chúa nói: “Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng thế giới”.  Chúng ta cùng cầu xin cho tu sĩ đang gặp khổ đau về tinh thần hay thể xác / biết tin tưởng vâng phục thánh ý Chúa, dể khổ đau trở nên lễ dâng cho nhiều người được hưởng hồng ân cứu độ.
  3. “Kitô hữu là những người được hiến thánh trong Đức Kitô” Chúng ta cùng cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn hân hoan sống đức tin, và mạnh dạn giới thiệu Chúa cho mọi người / bằng lời nói chân thật và đời sống mến Chúa yêu người..
  4. “Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết sống đúng ơn gọi. Để nhờ những hy sinh, khổ chế trong tình yêu mà vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện nơi cộng đoàn chúng ta.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân lành, chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Chúa thương ban cho chúng con trong cuộc sống hôm nay, nhất là ơn được nhận biết Chúa. Xin thương biến đổi chúng con nên những chứng nhân sống động cho tình yêu vô biên của Chúa trong thời đại hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu-Kitô Chúa chúng con. Amen.

Gospel Mk 1, 7-11

 This is what John the Baptist proclaimed:
“One mightier than I is coming after me.
I am not worthy to stoop and loosen the thongs of his sandals.
I have baptized you with water;
he will baptize you with the Holy Spirit.”

It happened in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee
and was baptized in the Jordan by John.
On coming up out of the water he saw the heavens being torn open
and the Spirit, like a dove, descending upon him.
And a voice came from the heavens,
“You are my beloved Son; with you I am well pleased.”

Daily Reading & Meditation     
Sunday (January 10): “You are my beloved Son; with you I am well pleased!”

GOSPEL READING: Mark 1:7-11

7 And he [John the Baptist] preached, saying, “After me comes he who is mightier than I, the thong of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. 8 I have baptized you with water; but he will baptize you with the Holy Spirit.” 9. In those days Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. 10 And when he came up out of the water, immediately he saw the heavens opened and the Spirit descending upon him like a dove; 11 and a voice came from heaven, “You are my beloved Son; with you I am well pleased.”

Meditation: Why did Jesus, the Sinless One, submit himself to John’s baptism? John preached a baptism of repentance for the forgiveness of sins (Luke 3:3) – of which Jesus had no need. However, in this humble submission we see a foreshadowing of the “baptism” of his bloody death upon the cross. Jesus’ baptism is the acceptance and the beginning of his mission as God’s suffering Servant (Isaiah 53). He allowed himself to be numbered among sinners. Jesus submitted himself entirely to his Father’s will. Out of love he consented to this baptism of death for the remission of our sins. Do you know the joy of trust and submission to God?

The Father proclaimed his entire delight in his Son and spoke audibly for all to hear. The Holy Spirit, too, was present as he anointed Jesus for his ministry which began that day as he rose from the waters of the Jordan River. Jesus will be the source of the Spirit for all who come to believe in him. At his baptism the heavens were opened and the waters were sanctified by the descent of Jesus and the Holy Spirit, signifying the beginning of a new creation.

How can we enter into the mystery of Jesus’ humble self-abasement and baptism? Gregory of Nazianzus (329-390 AD), an early church father tells us:

“Let us be buried with Christ by Baptism to rise with him; let us go down with him to be raised with him; and let us rise with him to be glorified with him.”

Do you want to see your life transformed by the love and power of Jesus Christ? And do you want to become a more effective instrument of the Gospel of peace, mercy, and righteousness? Examine Jesus’ humility and ask the Holy Spirit to forge this same attitude in your heart. As you do, heaven will open for you as well. The Lord Jesus is ever ready to renew us in his Holy Spirit and to anoint us for mission. We are called to be “light” and “salt” to those around us. The Lord wants his love and truth to shine through us that others may see the goodness and truth of God’s message of salvation. Ask the Lord Jesus to fill you with his Holy Spirit that you may radiate the joy of the Gospel to those around you.

Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and inflame my heart with the joy of the Gospel. May I find joy in seeking to please you just as you found joy in seeking to please your Father.

Psalm 147:12-20

12 Praise the LORD, O Jerusalem! Praise your God, O Zion!
13 For he strengthens the bars of your gates; he blesses your sons within you.
14 He makes peace in your borders; he fills you with the finest of the wheat.
15 He sends forth his command to the earth; his word runs swiftly.
16 He gives snow like wool; he scatters hoarfrost like ashes.
17 He casts forth his ice like morsels; who can stand before his cold?
18 He sends forth his word, and melts them; he makes his wind blow, and the waters flow.
19 He declares his word to Jacob, his statutes and ordinances to Israel.
20 He has not dealt thus with any other nation; they do not know his ordinances. Praise the LORD!

Daily Quote from the Early Church Fathers: The divine – human reconciliation, attributed to Hippolytus, 170-236 A.D.

“Do you see, beloved, how many and how great blessings we would have lost if the Lord had yielded to the exhortation of John and declined baptism? For the heavens had been shut before this. The region above was inaccessible. We might descend to the lower parts, but not ascend to the upper. So it happened not only that the Lord was being baptized – he also was making new the old creation. He was bringing the alienated under the scepter of adoption (Romans 8:15). For straightway ‘the heavens were opened to him.’ A reconciliation took place between the visible and the invisible. The celestial orders were filled with joy, the diseases of earth were healed, secret things made known, those at enmity restored to amity. For you have heard the word of the Evangelist, saying, ‘The heavens were opened to him,’ on account of three wonders [appearance of the eternal Father, Son, and Holy Spirit together at the baptism]. At the baptism of Christ the Bridegroom, it was fitting that the heavenly chamber should open its glorious gates. So when the Holy Spirit descended in the form of a dove, and the Father’s voice spread everywhere, it was fitting that ‘the gates of heaven should be lifted up.'” (excerpt from THE DISCOURSE ON THE HOLY THEOPHANY 6)

Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA

Share