Vấn Đề Di Dân: Ai Là Hàng Xóm Của Tôi? – Lm. Nguyễn Tuấn Long

Joseph
by
“Vậy ai là hàng xóm của tôi?” là câu hỏi của một nhà thông luật và cũng là câu hỏi mà chúng ta vẫn luôn đối diện mỗi ngày. Trước tình trạng di dân hiện nay ở Hoa Kỳ lẫn Châu Âu, ít nhiều gì người Công giáo cần phải nên chất vấn lại lương tâm mình bằng câu hỏi này. Có rất nhiều lý do để chống cũng như ủng hộ di dân. Nhưng thật lòng với Chúa, chúng ta có thiện cảm với những di dân khác không, đặc biệt là những người gốc Mêhicô? Có nhất thiết phải xây bức tường ở biên giới không? Có cần phải chỉnh sửa lại bộ luật di dân không? Chân thành mà nói, đất nước hiệp chủng quốc này được thiết lập trên nền tảng của di dân, nhưng phải nhìn nhận một điều có nhiều công dân phá hoại đất nước hơn là đóng góp xây dựng. Biết mọi người đều là hàng xóm, nhưng câu hỏi được xét lại: Ai là hàng xóm tốt của tôi. Đây mới chính là điểm nhức nhối của lương tâm và niềm tin. Nếu chúng ta có thiện cảm với những hàng xóm tốt, vậy thì con số nhỏ hàng xóm xấu thì sao? Chính con số này phải làm tôi tự vấn lương tâm mình mỗi ngày. Tôi thiết nghĩ đến đây đọc ít mà hiểu nhiều hơn là đọc nhiều mà không hiểu gì hết. Chúng ta hãy suy gẫm ba câu hỏi sau đây:

 Những di dân bất hợp pháp có phải hàng xóm của tôi không?

Tôi có thiện cảm với sắc dân khác không?

Làm sao tôi có thể vượt qua những thành kiến và định kiến với những di dân khác tôi?  

Lm. Nguyễn Tuấn Long      15th Sunday – C – 19   Lk.10: 25-37 “Who is my neighbor?”

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *