Muốn Sao Thì Làm Vậy – Lm. Nguyễn Tuấn Long

Joseph
by

Video thánh ca “Phó Thác”
     Công tâm mà nói, mỗi người chúng ta cần phải nhìn lại mình và thành thật tự thú với Thiên Chúa là chúng ta chưa có đủ đức tin để sống đúng và sống trọn với tinh thần của Lời Chúa tuần này: Làm cho kẻ khác những gì mà mình muốn họ làm cho mình. Ai có nhà cho mướn, dám cho họ mướn rẻ không? Không dám đâu cha rồi ai trả tiền nhà. Vậy thì ai đang cho kẻ khác mướn nhà thì chỗ ở của họ có giống hoặc hơn chỗ ở của mình không? Bớt giỡn đi cha rồi ai bù vào. Câu hỏi cuối, nếu nhà cho mướn có vấn đề thì chủ nhà có nhanh nhẩu chạy đến khắc phục vấn đề và giúp cho điều kiện sống của người mướn tốt hơn không? Cha chỉ ở trong nhà thờ còn họ có chỗ mướn vậy là may lắm rồi.

Mướn nhà chỉ là một trong những ví dụ cụ thể mỗi ngày. Nếu người Công giáo đang có lối suy nghĩ như trên, thì Lời Chúa hôm nay được đặt ở đâu cho đúng chỗ với tâm hồn mình? Người đời vẫn khẩu truyền: Không ai giàu ba họ, khó ba đời. Những tài sản mình đang có hôm nay chính là cơ hội để làm phúc cho con cháu thế hệ sau này. Nếu so sánh giữa gia tài và phúc đức để lại, bạn chọn cái nào? Bạn nghĩ con cháu bạn sẽ chọn cái nào? Điều nào thực sự làm cho hậu thế của bạn hãnh diện để noi theo? Tôi thường chia sẻ với lính, các sĩ quan và anh chị em tu sĩ là cuối cùng người đời thường chỉ nhớ đến chúng ta ở hai điều: sống tốt hay xấu. Kẻ sống tốt sẽ được nhớ ơn hoài. Kẻ sống tệ sẽ thường bị chê bai.

Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. 

 7th Sunday – C – 19  Lk 6, 27-38          Lm. Nguyễn Tuấn Long

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *