CĐ Đức Mẹ La Vang và Giờ Lễ:

Giuse
by

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LA VANG ™- St. Joseph the Worker – Winnetka

Địa Chỉ: 19850 Cantlay St., Winnetka, CA 91306  ĐT: 818-341-6634
Web: www.sjwchurch.com

Quản Nhiệm: Lm. Giuse Nguyễn Thuấn   ĐT: 818-341-6634

Chủ Tịch: Ông Phạm Thăng  ĐT: 909-908-5170

Lễ Chúa Nhật: 5:30pm Chúa Nhật

Giải tội: 5:00pm – 5:30pm Chúa Nhật

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *