CĐ Đức Mẹ La Vang và Giờ Lễ:

Joseph
by

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LA VANG ™- St. Joseph the Worker – Winnetka

Địa Chỉ: 19850 Cantlay St., Winnetka, CA 91306  ĐT: 818-341-6634
Web: www.sjwchurch.com

Quản Nhiệm: Lm. Giuse Nguyễn Thuấn   ĐT: 818-341-6634

Chủ Tịch: Ông Nguyễn Hữu Bình  ĐT: 818-341-6036

Lễ Chúa Nhật: 4:00 PM Chúa Nhật

Giải tội: 3:30 PM – 4:00 PM Chúa Nhật

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *