CĐ Thánh Lucy sinh Hoạt, Photo/Video:

by

Cộng Đoàn St. Lucy – Long Beach TGP-Los Angeles Mừng Xuân Quý Tỵ 2013

***

 

 

 

 

Cộng Đoàn THÁNH Lucy ™- St. Lucy Church

Địa Chỉ: 2344 Cota Ave., Long Beach, CA 90810  ĐT: 562-424-9051
Web:  stlucychurchlb.org

Chánh Xứ: Lm. Gioan Trần Văn Quý  ĐT: 562-424-9051

Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Giuse Phạm Duy Thiện  DT:  562-303-6792

Chủ Tịch: Ông Bùi Văn Cư  ĐT: 310-429-2738

Lễ Chúa Nhật: 6:00pm Thứ Bảy

Giải tội: 5:00pm – 5:30pm Thứ Bảy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *