>> Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance :

Spread the love

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

st-catherine-laboure-torranceCộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ – TORRANCE  St. Catherine Laboure Church
Địa Chỉ: 3846 Redondo Beach Blvd., Torrance, CA 90504 ĐT: 310-323-8900 Web: stcatchurch.org
Quản Nhiệm: Lm. FX. Đặng Phượng Hoàng ĐT: 310-323-8900
Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Long ĐT: 310-715-2642
Chủ Tịch: Ông Trần Trung Nghĩa ĐT: 310-926-6626
Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy
Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy

Website Cộng Đoàn: Website Mới Cộng Đoàn Phêrô Torrance Link (enter here)