>> Cộng Đoàn Thánh Giuse

Spread the love
St. Christopher Church

St. Christopher Church

Cộng Đoàn THÁNH GIUSE ™ St. Christopher Church

Địa Chỉ: 629 S. Glendora Ave., West Covina, CA 91790  ĐT: 626-960-1805
Web:  www.sccwestcovina.net

Liên Lạc: Lm. Vincent Mai Lương Khoa …………..626-960-1805

Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Phanxicô Nguyễn Lộc  DT:  626-332-8505

Chủ Tịch: Ông Trịnh Viết Nam  ĐT: 626-242-3079

Lễ Chúa Nhật: 4:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 3:30pm – 4:00pm Chúa Nhật