>> Cộng Đoàn Thánh Gia Thất

Spread the love
St. Mary Magdalen Chapel

St. Mary Magdalen Chapel

Cộng Đoàn THÁNH GIA THẤT  St. Mary Magdalen Chapel

Địa Chỉ: 2532 Ventura Blvd., Camarillo, CA 93010  ĐT: 805-484-0532
Web:  www.smmcam.org

Mục Vụ: Các Linh mục Việt Nam

Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Đôminicô Vũ Quốc Anh  DT: 805-233-7226

Chủ Tịch: Ông Nguyễn Thế Lân  ĐT: 678-677-2030

Lễ Chúa Nhật: 3:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật