Suy Niệm – Chúa Nhật 2 Thường Niên – Ngày 15 Tháng 1 – Năm A – Daily Mass Online TV Thánh Lễ Hàng Ngày

Spread the love

Suy Niệm:  “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian”. Hình ảnh con chiên bị đem đi sát tế. Hình ảnh con rắn đồng được Môisê treo lên khi xưa. Chính là hình ảnh con Thiên Chúa chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Chúa Giêsu xuống thế làm người. Ngài chịu chết để cho con người được sống.

Lời tung hô “Ðây Chiên Thiên Chúa” trong thánh lễ mỗi ngày nhắc nhở chúng ta: con người trở nên cao quý vì đã được chuộc bằng máu vô giá của Ðức Giêsu Kitô.

Cầu Nguyện:   Cha, nhờ Máu Cực Thánh của Ðức Giêsu con Cha, chúng con đã được trở nên vô giá. Xin cho chúng con biết quý trọng phẩm giá của mình, và biết trân trọng tha nhân. Vì đó là món quà quý Cha ban tặng cho chúng con. Lời tạ ơn luôn vang trên môi: Vâng, lạy Cha, chúng con xin tạ ơn Cha, cùng với Ðức Giêsu Kitô Con Cha. Amen.
.

Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm A

Bài Ðọc I: Is 49, 3. 5-6      “Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta”.    Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta được vinh danh nơi ngươi”.

Và bây giờ, Chúa phán, Người đã huấn luyện tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ Người, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel quanh Người. Tôi được ca tụng trước mắt Chúa và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Người đã phán: “Làm tôi tớ Ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này đây Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc để ơn cứu độ của Ta tràn lan khắp địa cầu”.     Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 39, 2 và 4ab. 7-8a. 8b-9. 10     Ðáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a).

Xướng: 1) Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con, và Ngài đã nghe tiếng con kêu cầu. Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta. – Ðáp.

2) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: “Này con xin đến”. – Ðáp.

3) Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật Chúa ghi tận đáy lòng con. – Ðáp.

4) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Ðại Hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Cr 1, 1-3  “Nguyện cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta”.      Khởi đầu thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Phaolô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, và Sôtênê, anh em chúng tôi, kính chào Hội Thánh Chúa ở Côrintô, những người được thánh hoá trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô.    Ðó là lời Chúa.

Alleluia: 1 Sm 3, 9     Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 1, 29-34    “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước”. Và Gioan đã làm chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Ðấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: “Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần”. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa”.     Ðó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa đã xuống thế làm người để gánh tội trần gian. Trong tâm tình ngợi khen và cảm tạ Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

  1. “Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô được đầy tràn đức tin và lòng mến, cách đặc biệt luôn biết cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa để lèo lái con thuyền Giáo hội.
  2. Chúa nói: “Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng thế giới”.  Chúng ta cùng cầu xin cho tu sĩ đang gặp khổ đau về tinh thần hay thể xác / biết tin tưởng vâng phục thánh ý Chúa, dể khổ đau trở nên lễ dâng cho nhiều người được hưởng hồng ân cứu độ.
  3. “Kitô hữu là những người được hiến thánh trong Đức Kitô” Chúng ta cùng cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn hân hoan sống đức tin, và mạnh dạn giới thiệu Chúa cho mọi người / bằng lời nói chân thật và đời sống mến Chúa yêu người..
  4. “Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết sống đúng ơn gọi. Để nhờ những hy sinh, khổ chế trong tình yêu mà vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện nơi cộng đoàn chúng ta.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân lành, chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Chúa thương ban cho chúng con trong cuộc sống hôm nay, nhất là ơn được nhận biết Chúa. Xin thương biến đổi chúng con nên những chứng nhân sống động cho tình yêu vô biên của Chúa trong thời đại hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu-Kitô Chúa chúng con. Amen.

Gospel Jn 1,29-34

 John the Baptist saw Jesus coming toward him and said,
“Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world.
He is the one of whom I said,
‘A man is coming after me who ranks ahead of me
because he existed before me.’
I did not know him,
but the reason why I came baptizing with water
was that he might be made known to Israel.”
John testified further, saying,
“I saw the Spirit come down like a dove from heaven
and remain upon him.
I did not know him,
but the one who sent me to baptize with water told me,
‘On whomever you see the Spirit come down and remain,
he is the one who will baptize with the Holy Spirit.’
Now I have seen and testified that he is the Son of God.”
and his disciples began to believe in him.[/one_half]

Daily Reading & Meditation     
Sunday (January 15): “Behold the Lamb of God!”

Scripture: John 1:29-34  

29 The next day he saw Jesus coming toward him, and said, “Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world! 30 This is he of whom I said, `After me comes a man who ranks before me, for he was before me.’ 31 I myself did not know him; but for this I came baptizing with water, that he might be revealed to Israel.” 32 And John bore witness, “I saw the Spirit descend as a dove from heaven, and it remained on him. 33 I myself did not know him; but he who sent me to baptize with water said to me, `He on whom you see the Spirit descend and remain, this is he who baptizes with the Holy Spirit.’ 34 And I have seen and have borne witness that this is the Son of God.”

Meditation: John calls Jesus the Lamb of God and thus signifies Jesus’ mission as the One who redeems us from our sins. The blood of the Passover Lamb (Exodus 12) delivered the Israelites in Egypt from slavery and death. The Lord Jesus freely offered up his life for us on the cross as the atoning sacrifice for our sins (1 Corinthians 5:7). The blood which he poured out for us on the cross cleanses, heals, and frees us from our slavery to sin, and from the “wages of sin which is death” (Romans 6:23) and the “destruction of both body and soul in hell” (Matthew 10:28).

John points to Jesus’ saving mission – to offer up his life as the atoning sacrifice for our sins
It is significant that John was the son of Zachariah, a priest of Israel who participated in the daily sacrifice of a lamb in the temple for the sins of the people (Exodus 29). John recognized that Jesus was the perfect unblemished lamb offered by the Father in heaven as the one and only sacrifice that could cancel the debt of sin, and free us from death and the destruction of body and soul in hell.

The Holy Spirit reveals who Jesus truly is – the Son of God and Savior of the world
When John says he did not know Jesus (John 1:31,33) he was referring to the hidden reality of Jesus’ divinity. But the Holy Spirit in that hour revealed to John Jesus’ true nature, such that John bore witness that this is the Son of God. How can we be certain that Jesus is truly the Christ, the Son of the living God? The Holy Spirit makes the Lord Jesus Christ known to us through the gift of faith. God gives us his Spirit as our helper and guide who opens our hearts and minds to receive and comprehend the great mystery and plan of God – to unite all things in his Son, our Lord Jesus Christ (Ephesians 1:10).

Do you want to grow in the knowledge and love of Jesus Christ? Ask the Lord to pour his Holy Spirit upon you to deepen your faith, hope, and love for God and for the plan he has for your life.

“Lord Jesus Christ, fill me with the power of your Holy Spirit and let me grow in the knowledge of your great love and truth. Let your Spirit be aflame in my heart that I may know and love you more fervently and strive to do your will in all

Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA