Tag: chuyện quanh ta


27
Apr 2018
Tôi Xin Chấp Nhận

Tại một bệnh viện trong thành phố Hiroshima bên Nhật Bản, một người đàn bà bị phóng xạ nguyên tử từ 30 năm qua đang lên cơn hấp hối. Bác sĩ chữa trị cho biết bà chỉ còn nhiều lắm là một hay vài giờ nữa là cùng. Theo thói quen tại Nhật Bản, người ta thông báo để người sắp chết cho biết ý muốn trong những giây phút cuối cùng. Bác sĩ vào phòng bệnh nhân và nói nhỏ với bà: “Akiramé”. Người đàn bà ngước nhìn vị bác sĩ......

Read More