>> Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÂN CÔI ™- Our Lady Of ASSUMPTION

Địa Chỉ: 435 Berkeley Ave., Claremont, CA 91711 ĐT: 909-626-3596
Web:  www.olaclaremont.org

Quản Nhiệm: Lm Giuse Nguyễn Thuấn  ĐT: 909-399-3562

Chủ Tịch: 

Lễ Chúa NhậtL: 3:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật