Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích loan báo về 7 lời cầu mới trong Kinh Cầu Thánh Cả Giuse (14/5/2021)– KINH CẦU THÁNH GIUSE

(bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam) Xin Chúa thương xót chúng con.Xin Chúa thương xót chúng con.Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.Xin Chúa thương xót chúng con.Xin Chúa thương xót chúng con.Chúa Kitô nghe cho chúng con.Chúa Kitô nhận … [Read more…]

Thư Mời Họp HDMV TGP/LA 16/5/2021

THƯ MỜI HỌP Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đồng Los Angeles, ngày 10 tháng 4 năm 2021 Kính gửi: Quý Chức Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA Ban Thường Vụ CĐCGVN/TGP/LA sẽ tổ chức phiên họp định kỳ của Hội Đồng Mục Vụ tại địa điểm và thời gian như sau: ·      Địa điểm: họp trực … [Read more…]

Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đồng 11/2020

Los Angeles, ngày 10 tháng 10 năm 2020 Kính gửi: Quý Chức Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA Ban Thường Vụ CĐCGVN/TGP/LA sẽ tổ chức phiên họp định kỳ của Hội Đồng Mục Vụ tại địa điểm và thời gian như sau: ·     Địa điểm: họp trực tuyến (xem chi tiết qua email) ·     Thời gian: … [Read more…]

Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đồng

THƯ MỜI HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐỒNG   Los Angeles, ngày 10 tháng 8 năm 2020   Kính gửi: Quý Chức Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA Ban Thường Vụ CĐCGVN/TGP/LA sẽ tổ chức phiên họp định kỳ của Hội Đồng Mục Vụ tại địa điểm và thời gian như sau: Địa điểm: họp … [Read more…]

Lịch Phụng Vụ Tháng 9, 2020

31/8: Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên.             1Cr 2,1-5; Lc 4,16-30. 1/9: Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên.             1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37. 2/9: Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên.             1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44. 3/9: Thứ Năm Tuần … [Read more…]