Thông Báo


18
Nov 2019
Video Photo Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn Mạng Cộng Đồng 11/17/2019

1. Photo 2019 Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam TGP/LA (photo by Vũ Kiên Trung) enter here: 2. Photo Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 11/17/2019 (photo by Brandon Phan) enter here: 3. Photo Lễ CTTĐVN do (photo by Dominique Nguyen) Enter here: 4. Video Hoạt Cảnh : Cộng Đồng CGVN/LA FaceBook (Enter here) 5. Cathedral Services. Live from the Cathedral of Our Lady of the Angels in Downtown Los Angeles.   6. Vũ Phụng Vụ “Lời Thiêng”  ...

Read More


15
Nov 2019
Thông Báo của Phong Trào Cursillo

Thông Báo của Phong Trào Cursillo  Phong Trào Cursillo, ngành Việt Nam, TGP Los Angeles xin kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Seour, và quý anh chị Cursillistas và gia đình bạn hữu cùng nhau đến tham dự Tĩnh Tâm Mùa Vọng tại: St. Joseph Conference Evangelization Center 507 North Granada Avenue, Alhambra, CA 91801 (626) 289-0223 Thời gian:  9:00 AM – 6:00 PM Chúa Nhật ngày 1 tháng 12, năm 2019 (có Thánh Lễ) Giảng phòng: Lm. Louis Trần Đình Văn Quân TM Ban Điều Hành         ......

Read More


15
Nov 2019
Hiệp Thông Với Chủ Chăn

Kính thưa Cộng Đồng, Sáng thứ Ba, ngày 12 tháng 11, 2019 tại đại hội khoáng đại Mùa Thu của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ ở Baltimore, Đức Tổng Giám Mục José H. Gomez đã được Hội Đồng bầu chọn làm Chủ Tịch với nhiệm kỳ 3 năm, trở thành vị Chủ tịch đầu tiên đến từ Châu Mỹ La Tinh lãnh đạo Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Đức TGM Gomez sinh ra tại Monterrey, Mexico, ngày 26 tháng 12, 1951, thụ phong linh mục trong giáo hạt tòng nhân......

Read More


01
Nov 2019
Thư Mời Họp HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐỒNG ngày 17 tháng 10, 2019

THƯ MỜI HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐỒNG                                                                                                   Los Angeles, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Kính gửi: Quý Chức Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA Ban Thường Vụ CĐCGVN/TGP/LA sẽ tổ chức phiên họp Hội Đồng Mục Vụ định kỳ tại thời gian và địa điểm như sau: Địa điểm: Gx. Our Lady of Loretto: 250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026 Thời gian: 9:30 sáng Chúa Nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2019 Liên lạc: Ông PCT. Nội Vụ Scott Bùi Văn Cư. Điện thoại: 310-429-2738  ......

Read More


01
Nov 2019

Thư Mời của Ban Mục Vụ Thánh Nhạc Ngày 6/10/2019  Để chuẩn bị cho đại lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Cộng đồng, được tổ chức vào lúc 2:00PM Chúa Nhật ngày 17/11/2019 tại nhà thờ Chánh tòa Los Angeles, Ban Mục vụ Thánh Nhạc TGP Los Angeles xin kính mời quí anh chị em của tất cả ca đoàn trong Tổng giáo phận cùng tham gia các buổi tập hát, tổng dợt và hát lễ theo thời gian và địa điểm sau: * Tập hát: bắt đầu từ......

Read More


18
Oct 2019
Thông Báo Về Việc “Xin Tiền Lần Hai”

Thông Báo Về Việc “Xin Tiền Lần Hai” Los Angeles, ngày 1 tháng 10, 2019   Kính thưa toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa, Với sự quan tâm và ưu ái đặc biệt đối với người Công Giáo Việt Nam trong Tổng Giáo Phận, Đức Tổng Giám Mục José H. Gomez đã cho phép các Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam trong Tổng Giáo Phận Los Angeles, mỗi năm được phép “xin tiền lần hai” một lần trong bất cứ thánh lễ Chúa Nhật nào từ tháng 10 đến cuối tháng 12.......

Read More


18
Oct 2019
Thư Mời tham dự Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 2019

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Los Angeles, ngày 1 tháng 10, 2019   Kính gửi:  Quý Linh Mục, quý Bề Trên các Tu Viện, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Chức trong Cộng đồng, Cộng đoàn, và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa,   Kính thưa Quý Cha và Quý Vị, Để cảm tạ Thiên Chúa và để tỏ lòng yêu mến các bậc tiền nhân đã anh dũng hy sinh cho đức tin, cũng như để nối kết tình hiệp nhất,......

Read More