Thông Báo


31
Dec 2016
Án Phong Thánh cha Phanxicô Xaviê Trương bửu Diệp

Causa Canonizationis Patris Francisci Xaverii Truong Buu Diep Cause of Canonization of Father Francis Xavier Truong buu Diep Án Phong Thánh cha Phanxicô Xaviê Trương bửu Diệp Văn Phòng Cáo Thỉnh Án Phong Thánh Cha Px. TBD. Nam Cali –  Postulator Office 13962 Seaboard Cir. Garden Grove, CA. 92843 USA. Tel. (657) 231- 6004 hay (310) 634- 5961 Email: nguyenvanhoc626@yahoo.com THƯ MỜI  Kính Thưa Đức Cha,Qúy Đức Ông, Qúy Cha, Qúy Tu Sĩ, Cộng Đoàn Dân Chúa và Bà Con Có Lòng Với Án Tuyên Thánh CHA PX. TRƯƠNG BỬU DIỆP  Chúng......

Read More


31
Dec 2016

  02/1:  Thứ Hai               Thánh Cả Basilô và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht 1 Ga 2:22-28 Tv 98:1,2-3,3-4 Ga 1:19-28 Thánh Vịnh Tuần 2 03/1:  Thứ Ba 1 Ga 2:29–3:6 Tv 98:1,3-4,5-6 Ga 1:29-34 04/1:  Thứ Tư              Thánh Elizabeth Ann Seton 1 Ga 3:7-10 Tv 98:1,7-8,9 Ga 1:35-42 05/1:  Thứ Năm              Thánh Gioan Neumann, Gm 1 Ga 3:11-21 Tv 100:1-2,3,4,5 Ga 1:43-51 06/1:  Thứ Sáu               Chân Phước Andrê Bessette, Tu Sĩ               1 Ga 5:5-13 Tv 147:12-13,14-15,19-20 Mc 1:7-11 07/1:   Thứ Bảy               Thánh Raymond đệ Penyafort, Lm              1......

Read More


24
Dec 2016

26/12:  Thứ Hai                 Thánh Stêphanô, Tđ Cv 6:8-10;7:54-59 Tv 31:3-4,6,7,8,17,21 Mt 10:17-22. TV tuần 1   27/12:    Thứ Ba Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử 1 Ga 1:1-4 Tv 97:1-2,5-6,11-12 Ga 20:2-8 28/12:    Thứ Tư                 Các Thánh Anh Hài 1 Ga 1:5–2:2 Tv 124:2-3,4-5,7-8 Mt 2:13-18 29/12:    Thứ Năm                 Thánh Tôma Becket, Gmtđ 1 Ga 2:3-11 Tv 96:1-2,2-3,5-6 Lc 2:22-35   30/12:    Thứ Sáu                 Lễ Thánh Gia 1 Sm 1:20-22,24-28 Tv 84:2-3,5-6,9-10 1 Ga 3:1-2,21-24. Lc 2:41-52 31/12:    Thứ Bảy Thánh Sylvester I, Giáo Hoàng   1/1:   Chúa......

Read More


15
Dec 2016
Chúc Mừng Chúa Giáng Sinh và Năm Mới 2017

  CHÚC MỪNG CHÚA GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI 2017   Muôn Dân Thần Thánh Trên Trời Mừng Sinh Nhật Chúa Ngôi Lời Giáng Sinh. Mầu nhiệm nhập thể làm người của Ngôi Hai Thiên Chúa đã trở nên nguồn vui mừng hoan lạc, vì yêu thương con người Thiên Chúa đã trở nên xác phàm như chúng ta,để cùng đồng hành với chúng ta và cảm thông những vui buồn sướng khổ với thân phận con người mỏng dòn yếu đuối, sự bình an đích thực là nguồn hy vọng được......

Read More


15
Dec 2016

19/12:  Thứ Hai Tuần Thứ Tư Mùa Vọng Tl 13:2-7,24-25 Tv 71:3-4,5-6,16-17 Lc 1:5-25 20/12:    Thứ Ba Tuần Thứ Tư Mùa Vọng Is 7:10-14 Tv 24:1-2,3-4,5-6 Lc 1:26-38 21/12:    Thứ Tư Tuần Thứ Tư Mùa Vọng Thánh Phêrô Canisius, Lmts Dc 2:8-14;Xp 3:14-18 Tv 33:2-3,11-12,20-21 Lc 1:39-45 22/12:    Thứ Năm Tuần  Thứ Tư Mùa Vọng 1 Sm 1:24-28 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8 Lc 1:46-56 23/12:    Thứ Sáu Tuần  Thứ Tư Mùa Vọng Thánh Gioan thành Kanty, Lm Ml 3:1-4,23-24 Tv 25:4-5,8-9,10,14 Lc 1:57-66 24/12:    Thứ Bảy Tuần  Thứ Tư Mùa Vọng 2 Sm......

Read More


08
Dec 2016

12/12:  Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mùa Vọng                 Lễ Đức Mẹ Guadalupe Ds 24:2-7,15-17 Tv 25:4-5,6-7,8-9 Mt 21:23-27 13/12:    Thứ Ba Tuần  Thứ Ba Mùa Vọng Thánh Lucia, Đttđ Xp 3:1-2,9-13 Tv 34:2-3,6-8,17-18,19,23 Mt 21:28-32 14/12:    Thứ Tư Tuần  Thứ Ba Mùa Vọng                  Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts Is 45:6-8,18,21-25 Tv 85:9-10,11-12,13-14 Lc 7:18-23 17/12:    Thứ Bảy Tuần  Thứ Ba Mùa Vọng             St 49:2,8-10 Tv 72:3-4,7-8,17 Mt 1:1-17 18/12:  Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng  Hc 23:5-8 Tv 72:1,12-13,18-19 Mt 1:18-24 Thánh Vịnh Tuần 2...

Read More


01
Dec 2016
Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA 2/2017

Los Angeles, ngày 27 tháng 1 năm 2017 Kính gửi: Qúy Chức trong Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA sẽ tổ chức phiên họp định kỳ tại địa điểm và thời gian như sau:   Địa điểm:       Giáo xứ Nativity (Giáo xứ Cha Trần Bá Hùng – Phó Đại Diện Liên Lạc) 1447 Engracia Ave. Torrance, CA 90501. ĐT: 310-328-2776 (góc đường Engracia Ave. và Manuel Ave.)   Thời gian:     10:00 sáng Chúa Nhật  ngày 12 tháng 2 năm 2017   Xin kính mời......

Read More


01
Dec 2016

05/12:  Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mùa Vọng Is 35:1-10 Tv 85:9-10,11-12,13-14 Lc 5:17-26 06/12:    Thứ Ba Tuần  Thứ Hai Mùa Vọng Thánh Nicôla, Tiến Sĩ Is 40:1-11 Tv 96:1-2,3,10,11-12,13 Mt 18:12-14 07/12:    Thứ Tư Tuần  Thứ Hai Mùa Vọng                 Thánh Ambrose, Gmtsht Is 40:25-31 Tv 103:1-2,3-4,8,10 Mt 11:28-30 08/12:    Thứ Năm Tuần  Thứ Hai Mùa Vọng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Is 41:13-20 Tv 145:1,9,10-11,12-13 Mt 11:11-15 09/12:    Thứ Sáu Tuần  Thứ Hai Mùa Vọng Thánh Juan Diego Is 48:17-19 Tv 1:1-2,3,4,6 Mt 11:16-19 10/12:    Thứ Bảy Tuần......

Read More


25
Nov 2016

28/11:  Thứ Hai Tuần Thứ Nhất Mùa Vọng Is 2:1-5;Is 4:2-6 Tv 122:1-2,3-4,4-5,6-7,8-9 Mt 8:5-11 29/11:    Thứ Ba Tuần Thứ Nhất Mùa Vọng Is 11:1-10 Tv 72:1,7-8,12-13,17 Lc 10:21-24 30/11:    Thứ Tư Tuần Thứ Nhất Mùa Vọng                Thánh Andrê, Tông Đồ Rm 10:9-18 Mt 4:18-22 1/12:    Thứ Năm Tuần Thứ Nhất Mùa Vọng Is 26:1-6 Tv 118:1,8-9,19-21,25-27 Mt 7:21,24-27 2/12:    Thứ Sáu Tuần Thứ Nhất Mùa Vọng Is 29:17-24 Tv 27:1,4,13-14 Mt 9:27-31 3/12:    Thứ Bảy Tuần Thứ Nhất Mùa Vọng            Thánh Phanxicô Xaviê, Lm Is 30:19-21,23-26 Tv 147:1-2,3-4,5-6 Mt......

Read More


18
Nov 2016
Tiệc Tất Niên và Văn Nghệ Mừng Xuân Đinh Dậu

THIỆP MỜI Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles trân trọng kính mời:                      Qúy Linh Mục, Qúy Phó Tế, Qúy Bề Trên các Tu Viện, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ,                      Qúy Chức, Qúy Cụ, Qúy Ông Bà cùng toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa bớt chút thời giờ quý báu đến tham dự: TIỆC TẤT NIÊN & VĂN NGHỆ MỪNG XUÂN ĐINH DẬU được tổ chức tại: East Gourmet Seafood Restaurant: 8118A E. Garvey Avenue Rosemead, CA. 91770 (Góc đường San Gabriel Blvd.) Thời gian: Thứ......

Read More