Thông Báo


16
Feb 2018
Tiệc Mừng Xuân Mậu Tuất Của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP/LA

LTS: Vào tối thứ Sáu ngày 9 tháng 2 năm 2018 , hơn 500 tham dự viên gồm quý Linh mục, Phó tế, Tu sĩ Nam Nữ, Chủng Sinh, Chức sắc, quan khách và giáo dân đến từ 15 Cộng đoàn và 20 Ban ngành hội đoàn trong Tổng Giáo Phận Los Angeles đã quy tụ về nhà hàng East Gourmet Seafood, Rosemead, để dự tiệc mừng Xuân Mậu Tuất. Sau đây là một số hình ảnh do PV. Trung Vũ ghi lại tại sự kiện trên. Kính mời xem thêm hình......

Read More


16
Feb 2018
Chúc Xuân Mậu Tuất

Chúc  Xuân  Mậu  Tuất   Kính thưa quý Cha, quý Bề Trên các Tu Viện, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý Chủng Sinh, quý Chức, cùng toàn thể Cộng đồng Dân Chúa.   Trong niềm hân hoan mừng xuân mới, năm Mậu Tuất, thay mặt Hội Đồng Linh Mục và Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đồng, chúng con chân thành gửi lời kính chúc đến Quý Cha, Quý Bề Trên Các Tu Viện, Quý Phó Tế, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Chức, Quý Cụ, Quý Ông Bà và......

Read More


16
Feb 2018

19/02: Thứ Hai Tuần I mùa Chay .                   Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.   20/02:   Thứ Ba Tuần I mùa Chay. Is 55,10-11; Mt 6,7-15. 21/02:   Thứ Tư Tuần I mùa Chay Thánh Phê-rô Đa-mi-a-nô, Giám mục, Tiến sỹ Hội Thánh.                 Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.  22/02:   Thứ Năm Tuần I mùa Chay LỄ TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ, lễ kính. 1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19. 23/02:  Thứ Sáu Tuần I mùa Chay                   Thánh Pô-li-ca-pô, giám mục, tử đạo.                   Ed 18,21-28; Mt 5,20-26. 24/02:  Thứ Bảy Tuần I mùa Chay......

Read More


08
Feb 2018

12/02: Thứ Hai Tuần VI Thường Niên.                   Gc 1,1-11; Mc 8,11-13.   13/02:   Thứ Ba Tuần VI Thường Niên. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc, Linh mục (U1859), Tử đạo.                 Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.   14/02:   Thứ Tư Lễ Tro Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.   15/02:   Thứ Năm Tuần VI Thường Niên. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.   16/02:  Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên.                   TẾT NGUYÊN ĐÁN – MẬU TUẤT                   Ngày Mồng Một Tết.                   Cầu bình an cho năm mới.                   Is 58,1-9a; Mt 14-15.  ......

Read More


01
Feb 2018

NOTICE OF LUNAR NEW YEAR AND LENTEN OBSERVANCE -ARCHBISHOP JOSE GOMEZ- The celebration of the Lunar New Year, significant to many Catholics of Asian descent, is observed this year on the first days of the season of Lent. In view of the importance attached to these celebrations, it is helpful to re-affirm the role of penance in the life of the Church. From the example and teaching of the Savior, Jesus Christ, all the faithful are called to repent and to believe in the Gospel, a true renunciation of self and carrying......

Read More


01
Feb 2018

05/02: Thứ Hai Tuần IV Thường Niên.                   Thánh A-ga-ta, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.                   1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56.   06/02:   Thứ Ba Tuần IV Thường Niên. Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, Tử đạo tại Nhật Bản, lễ nhớ. 1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13.   07/02:   Thứ Tư Tuần IV Thường Niên. 1V 10,1-10; Mc 7,14-23. 15.   08/02:   Thứ Năm Tuần IV Thường Niên. Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni. Thánh Gio-sep-phi-na Ba-khi-ta, (Trinh nữ). 1V 11,4-13; Mc 7,24-30.   09/02:  Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên. 1V 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37.......

Read More


25
Jan 2018

Thông Báo Đặc Biệt Về Việc Giữ Chay   Lễ mừng Năm Âm Lịch Mới năm nay, có ý nghĩa sâu sắc đối với nhiều người Công giáo gốc Á Châu, được rơi vào những ngày đầu mùa Chay.  Thiết nghĩ đến tầm quan trọng của mùa Chay thánh, thật là hữu ích để xác nhận lại vai trò của sự sám hối trong đời sống của Giáo Hội.  Từ gương sáng và giáo huấn của Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu Kitô, tất cả mọi tín hữu được kêu gọi ăn......

Read More


25
Jan 2018

29/01: Thứ Hai Tuần IV Thường Niên.                   2Sm 15,13-14.30;16,5-13a; Mc 5,1-20   30/01:   Thứ Ba Tuần IV Thường Niên. 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Mc 5,21-43   31/01:   Thứ Tư Tuần IV Thường Niên. Thánh Gio-an Bốt-cô (Bosco), Linh mục, lễ nhớ. 2Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6.   01/02:   Thứ Năm Tuần IV Thường Niên. Thánh Gio-an Tê-ô-phan Vê-na Ven (Jean Théophane Vénard), Linh mục (U1861), Tử đạo. Ml 3,1-4 (hoặc Hr 2,14-18); Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).   02/02:  Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên. Thánh Ti-mô-thê-ô và Thánh Ti-tô, Giám mục. Lễ nhớ......

Read More


19
Jan 2018
Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA 11/2/2018

THƯ MỜI HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ Los Angeles, ngày 11 tháng 1 năm 2018 Kính gửi: Quý Chức Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA Nhằm triển khai quyết định của HĐMV tại buổi họp kỳ VI ngày 17 tháng 12 năm 2017 liên quan đến ngày Đại Hội Giáo Lý của Tổng Giáo Phận Los Angeles (RE Congress) và hoạch định nghị trình hoạt động của Cộng Đồng năm 2018, Ban Thường Vụ Cộng Đồng sẽ tổ chức buổi họp Hội Đồng Mục Vụ Kỳ I năm 2018 vào thời gian và......

Read More


19
Jan 2018

22/01: Thứ Hai Tuần III Thường Niên.                   Thánh Vi-xen-tê, phó tế, Tử đạo.                   2Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30. 23/01:   Thứ Ba Tuần III Thường Niên. 2Sm 6,12b-15.17-19; Mc 3,22-30. 24/01:   Thứ Tư Tuần IIIThường Niên. Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô (François de Sales), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 2Sm 7,4-17; Mc 3,31-35. 25/01:   Thứ Năm Tuần III Thường Niên. LỄ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI, lễ kính. Cv 22,3-16 hoặc Cv 9,1-22; Mc 16,15-18. 26/01:  Thứ Sáu Tuần III Thường Niên. Thánh Ti-mô-thê-ô và Thánh Ti-tô, Giám mục. Lễ......

Read More