Thông Báo


25
May 2017

Thông Báo Phong Trào Cursillo TGP Los Angeles, xin kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Seour, và quý anh chị Cursillistas cùng nhau đến tham dự Đại Hội Ultreya Tháng Năm tại: St. Christopher Church West Covina (tại Hội Trường) 629 S Glendora Ave, West Covina, CA 91790 Thời gian:  9:00 AM – 1:00 PM, Chúa Nhật ngày 28 tháng 5, năm 2017 (có Thánh Lễ)   Tm. Ban Điều Hành:                               Hiệp Thỉnh: Khối Hậu Cursillo                         Linh Hướng PT. Cursillo Micae Nguyễn Đình Tuấn Lm. Phêrô Ngô Đình Thỏa, C.Ss.R...

Read More


25
May 2017

29/05: Thứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh                Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33 30/05:   Thứ Ba trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11 31/05:   Thứ Tư trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19 01/06:  Thứ Năm trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh Thánh Justin, Tđ Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26 02/06:  Thứ Sáu trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19 03/06: ......

Read More


16
May 2017

22/05: Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh                Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:2616 23/05:   Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11 24/05:   Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15 25/05:  Thứ Năm trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh Lễ Thăng Thiên 26/05:  Thứ Sáu trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh Thánh Philip Neri, Lm Cv 18:9-18; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:20-23 27/05:   Thứ Bảy trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh......

Read More


12
May 2017

15/05: Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh                Cv 14:5-18; Tv 115:1-2,3-4,15-16; Ga 14:21-26 16/05:   Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh Cv 14:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21; Ga 14:27-31 17/05:   Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8 18/05:  Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11 19/05:   Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17 20/05:   Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh Cv......

Read More


06
May 2017

  08/05: Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh                Cv 11:1-18; Tv 42:2-3; Ga 10:1-10; Ga 10:11-18 09/05:   Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh Cv 11:19-26; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Ga 10:22-30 10/05:   Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh Cv 12:2413; Tv 67:2-3,5,6,8; Ga 12:44-50 11/05:  Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh Cv 13:13-25; Tv 89:2-3,21-22,25,27; Ga 13:16-20 12/05:   Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh Cv 13:26-33; Tv 2:6-7,8-9,10-11; Ga 14:1-6   13/05:   Thứ Bảy trong tuần thứ Tư......

Read More


02
May 2017
Thông Báo Tháng Hoa (Của Dòng Vinh Sơn)

Kính thưa quý Cha, quý Thầy Sáu, quý Sister và Cộng Đoàn Dân Chúa. Tháng Năm, tháng hoa dâng kính Đức Mẹ Maria. Trong tâm tình của những người con thảo của mẹ, Trung Tâm Tĩnh Tâm của Dòng Vinh Sơn tại Tổng Giáo Phận Los Angeles tổ chức Cung Nghinh Mẹ Maria trong khuôn viên của Trung Tâm Tĩnh Tâm. Ngày Chúa Nhật 7 tháng 5 năm 2017. Thánh Lễ khai mạc lúc 12:00 trưa Tại: 420 Date St. Montebello, CA 90640 Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam sẽ dâng một......

Read More


02
May 2017
Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA 7/5/2017

Los Angeles, ngày 27 tháng 1 năm 2017 Kính gửi: Qúy Chức trong Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA sẽ tổ chức phiên họp định kỳ tại địa điểm và thời gian như sau:   Địa điểm:       Giáo xứ Nativity (Giáo xứ Cha Trần Bá Hùng – Phó Đại Diện Liên Lạc) 1447 Engracia Ave. Torrance, CA 90501. ĐT: 310-328-2776 (góc đường Engracia Ave. và Manuel Ave.)   Thời gian:     10:00 sáng Chúa Nhật  ngày 07 tháng 5 năm 2017   Xin kính mời Qúy......

Read More


02
May 2017

02/05:  Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh Thánh Anathasiô, Gmtsht                   Cv 7:518; Tv 31:3-4,6-7,8,17,21; Ga 6:30-35 03/05:  Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ Cv 8:1-8; Tv 66:1-3,4-5,6-7; Ga 6:35-40   07/05: Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Phục Sinh St 2:14,36-41; Tv 23:1-3,3-4,5,6; 1 Pr 2:20-25; Ga 10:1-10...

Read More


22
Apr 2017
Giải Túc Cầu Lần II

THÔNG BÁO về GIẢI TÚC CẦU LẦN II Của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles   Với mục đích tạo tình thân hữu, liên đới giữa các cộng đoàn, ban ngành, đoàn thể trong cộng đồng, cũng như đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thể thao vui chơi lành mạnh vào mùa hè cho quý ông, quý bạn trẻ, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles sẽ tổ chức Giải Túc Cầu lần II vào trung tuần tháng 8 năm 2017.  ......

Read More


22
Apr 2017

24/04:  Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh Cv 4:23-31; Tv 2:1-3,4-6,7-9; Ga 3:1-8 25/04:  Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh Thánh Máccô, Thánh Sử Cv 4:32-37; Tv 93:1,1-2,5; Ga 3:7-15   26/04:  Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh Cv 5:17-26; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ga 3:16-21   27/04:  Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh Cv 5:27-33; Tv 34:2,9,17-18,19-20; Ga 3:31-36   28/04:   Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh Cv 4:1-12 Tv 118:1-2,4,22-24,25-27 Ga 21:1-14   29/04:  Thứ Bảy trong......

Read More


Page 1 of 1512345...10...Last »