Thông Báo


16
Feb 2017

Giới Thiệu Chương Trình Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Tuần   Cộng Đồng Dân Chúa quý mến, Trong hơn 3 năm qua, Cha Nguyễn Tuấn Long đã hy sinh thời giờ và sức lực chia sẻ Lời Chúa hằng tuần cho cộng đồng. Nay đã đến lúc cha cần tạm ngưng để sửa soạn cho tác vụ khác. Chúng ta hết lòng tạ ơn Chúa đã ban cho cộng đồng một tấm gương hoạt động đắc lực như vậy, và xin Chúa tiếp tục ban ơn cho cha luôn tìm thấy niềm......

Read More


16
Feb 2017

  Lịch Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay và Giải Tội Tại Các Cộng Đoàn Việt Nam (Xếp theo thứ tự thời gian ngày Tĩnh Tâm, lịch trình các Cộng đoàn khác sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới)   Cộng Đoàn Ngày Giờ Tĩnh Tâm Giảng Thuyết Ngày Giờ Giải Tội THÁNH TÂM, North Hills   Ngày 10 tháng 3: 7:00pm – 10:00pm   Lm. Gioan Phanxicô Vũ Thế Toàn, Dòng Tên   Ngày 30 tháng 3: 7:00pm – 10:00pm   ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU, El Monte    ......

Read More


16
Feb 2017

THƯ MỜI TĨNH TÂM MÙA CHAY (Của Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo)   Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ tổ chức chung buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay Thánh vào Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay, với sự hiệp thỉnh của Hai Linh mục Tuyên Úy:  Cha Giuse Quân Nguyễn và Cha Anthony Nguyễn Quốc Dũng, C.Ss.R.        Ø Chủ Đề:   Cùng Mẹ Thi Hành              Mệnh Lệnh Fatima         Ø Thuyết Giảng:......

Read More


16
Feb 2017

20/2:  Thứ Hai Tuần Thứ Bảy Mùa Thường Niên               Hc 1:1-10 Tv 93:1,1-2,5 Mc 9:14-29   21/2:  Thứ Ba Tuần Thứ Bảy Mùa Thường Niên Thánh Phêrô Damian, Gmtsht Hc 2:1-11 Tv 37:3-4,18-19,27-28,39-40 Mc 9:30-37 22/2:  Thứ Tư Tuần Thứ Bảy Mùa Thường Niên               Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ Hc 4:11-19 Tv 119:165,168,171,172,174,175 Mc 9:38-40   23/2:  Thứ Năm Tuần Thứ Bảy Mùa Thường Niên               Thánh Polycarp, Gmtđ Hc 5:1-8 Tv 1:1-2,3,4,6 Mc 9:41-50   24/2:  Thứ Sáu Tuần Thứ Bảy Mùa Thường Niên                Hc 6:5-17 Tv 119:12,16,18,27,34,35......

Read More


10
Feb 2017
Khóa Thừa Tác Viên Thánh Thể và Thừa Tác Viên Công Bố Lời Chúa

Thừa Tác Vụ Thánh Thể và Công Bố Lời Chúa là hai Thừa Tác Vụ thánh thiện và quan trọng trong sinh hoạt Phụng Vụ và Mục Vụ tại các Cộng Đoàn Công Giáo. Quý anh chị em phục vụ các Thừa Tác Vụ này cần được hướng dẫn và học hỏi kỹ lưỡng trước khi phục vụ. Do đó, để đáp ứng nhu cầu Mục Vụ quan trọng này, Trung Tâm Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn (De Paul Evangelization Center) có tổ chức khóa Tĩnh Huấn cho những anh chị em......

Read More


10
Feb 2017

13/2:  Thứ Hai Tuần Thứ Sáu Mùa Thường Niên              St 4:1-15,25 Tv 50:1,8,16-17,20-21 Mc 8:11-13 14/2:  Thứ Ba Tuần Thứ Sáu Mùa Thường Niên Thánh Cyril, Đan Sĩ, và Mêthôđiô, Gm St 6:5-8;7:1-5,10 Tv 29:1-2,3-4,3,9-10 Mc 8:14-21 15/2:  Thứ Tư Tuần Thứ Sáu Mùa Thường Niên              St 8:6-13,20-22 Tv 116:12-13,14-15,18-19 Mc 8:22-26 16/2:  Thứ Năm Tuần Thứ Sáu Mùa Thường Niên              St 9:1-13 Tv 102:16-18,19-21,29,22-23 Mc 8:27-33 17/2:  Thứ Sáu Tuần Thứ Sáu Mùa Thường Niên               Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ St 11:1-9 Tv 33:10-11,12-13,14-15......

Read More


05
Feb 2017
Thư Mời Tham Dự Ultreya Tết 2017 - Phong trào Cursillo, TGP Los Angeles

THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA TẾT 2017  PHONG TRÀO CURSILLO, TGP LOS ANGELES Kính mời qúy Cha, qúy Thầy, và qúy anh chị Cursillistas cố gắng thu xếp thời giờ và mời gọi nhau đến tham dự Đại Hội Ultreya mừng Xuân Đinh Dậu, sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật ngày 5 tháng 2, năm 2017, tại: St. Christopher Church (Cộng Đoàn West Covina) 629 S. Glendora Ave. West Covina, CA 91790 Thời gian: 8:30 am – 1:30 pm Thánh lễ: 11:00am.   Chương trình gồm có: Thánh lễ Tạ ơn, tiệc mừng,......

Read More


05
Feb 2017

  06/2:  Thứ Hai Tuần Thứ Năm Mùa Thường Niên Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo St 1:1-19 Tv 104:1-2,5-6,10,12,24,35 Mc 6:53-56 07/2:    Thứ Ba Tuần  Thứ Năm Mùa Thường Niên St 1:20–2:4 Tv 8:4-5,6-7,8-9 Mc 7:1-13 08/2:    Thứ Tư Tuần  Thứ Năm Mùa Thường Niên                 Thánh Jerome Emiliani St 2:5-9,15-17 Tv 104:1-2,27-28,29-30 Mc 7:14-23 09/2:    Thứ Năm Tuần  Thứ Năm Mùa Thường Niên St 2:18-25 Tv 128:1-2,3,4-5 Mc 7:24-30 10/2:    Thứ Sáu Tuần  Thứ Năm Mùa Thường Niên                  Thánh Scholastica, Đt St 3:1-8 Tv 32:1-2,5,6,7 Mc 7:31-37......

Read More


28
Jan 2017

30/1:  Thứ Hai Tuần Thứ Tư Mùa Thường Niên Dt 11:32-40 Tv 31:20,21,22,23,24 Mc 5:1-20 31/1:    Thứ Ba Tuần Thứ Tư Mùa Thường Niên Thánh Gioan Bosco, Lm Dt 12:1-4 Tv 22:26-27,28,30,31-32 Mc 5:21-43 01/2:    Thứ Tư Tuần Thứ Tư Mùa Thường Niên                 Dt 12:4-7,11-15 Tv 103:1-2,13-14,17-18 Mc 6:1-6 02/2:    Thứ Năm Tuần Thứ Tư Mùa Thường Niên Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh Dt 12:18-19,21-24 Tv 48:2-3,3-4,9,10-11 Mc 6:7-13 03/2:    Thứ Sáu Tuần Thứ Tư Mùa Thường Niên                 Thánh Blase, Gmtsht; Ansgar, Gm Dt 13:1-8 Tv 27:1,3,5,8-9 Mc......

Read More


Page 1 of 1312345...10...Last »