Thông Báo


17
Aug 2018

20/08: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Thường Niên  Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Ed 24,15-24; Mt 19,16-22. 21/08: Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Thường Niên Thánh Piô X, Giáo hoàng, lễ nhớ. Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.  22/08:  Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Thường Niên             Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ vương, lễ nhớ.             Ed 34,1-11; Mt 20,1-16. 23/08:   Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Mùa......

Read More


10
Aug 2018

THƯ MỜI LỄ BỔN MẠNG (Của Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo – Tổng Giáo Phận Los Angeles) Trong niềm hân hoan mừng lễ kính Thánh nữ MONICA là quan thầy của Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo – Tổng Giáo Phận Los Angeles, chúng con/chúng tôi trân trong kính mời: Cha Đại Diện và Cha phó Đại Diện Liên Lạc – quý Cha, quý Thầy quý Phó Tế, quý Sơ, quý vị Ban Thường Vụ Cộng Đồng và Cộng Đoàn, cùng các đoàn thể và quý ông, quý bà,......

Read More


10
Aug 2018

13/08: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Chín Mùa Thường Niên             Thánh Pontianus, Giáo hoàng, và thánh Hypolitus, Linh             mục, Tử đạo.             Ed 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27.   14/08: Thứ Ba trong tuần thứ Mười Chín Mùa Thường Niên             1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.   15/08:  Thứ Tư trong tuần thứ Mười Chín Mùa Thường Niên             Lễ Đức Mẹ Lên trời, Lễ trọng, lễ buộc.             Kh 11,19a;12,1-6a,10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.   16/08:   Thứ Năm trong tuần thứ Mười Chín Mùa Thường Niên Ed 12,1-12; Mt......

Read More


20
Jul 2018
Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ - Ngày 5 Tháng 8 Năm 2018

THƯ MỜI HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ Los Angeles, ngày 15 tháng 7 năm 2018 Kính gửi: Quý Chức Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA             Để tiến hành giai đoạn hai cuộc bầu cử tìm tân Chủ Tịch Cộng đồng nhiệm kỳ 2018-2021, và chuẩn bị cho ngày sinh hoạt tất niên, Ban Thường Vụ Cộng đồng sẽ tổ chức buổi họp Hội Đồng Mục Vụ kỳ 17 vào thời gian và địa điểm như sau:                         Thời gian: 10:00 sáng Chúa Nhật ngày 5 tháng 8......

Read More


20
Jul 2018

LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (23/07 – 29/07)   23/07: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Thường Niên             Thánh Bi-git-ta, Nữ tu.             Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42. 24/07: Thứ Ba trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Thường Niên             Thánh Sa-ben Mac-lup (Sharbel Makhluf), Linh mục.             Thánh Giu-se Phê-nan-đet Hiền (Joseph Fernandez), Linh             mục (U1838), Tử đạo.             Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.   25/07:  Thứ Tư trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Thường Niên             THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.                        2 Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.......

Read More


13
Jul 2018
Khoá huấn luyện: MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU TRONG QUYỀN NĂNG THÁNH LINH

Khoá huấn luyện: MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU TRONG QUYỀN NĂNG THÁNH LINH Hướng dẫn: Lm. Đinh Thanh Sơn Phong trào Canh Tân Đặc Sủng TGP/LA xin kính mời quý Cha, quý sơ, quý ông bà anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ đến tham dự. Thời gian: 3 ngày từ 27 đến 29/7/2018. Thứ Sáu, Thứ Bảy:  9AM – 7PM,  Chủ Nhật: 9AM – 4PM Điạ điểm: Nhà trường giáo xứ Our Lady Of Peace (Cộng đoàn Thánh Tâm, Van Nuys) 15444 Nordhoff St., North Hills, CA 91343.   Đây là......

Read More


13
Jul 2018

LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (16/07 – 22/07) 16/07: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Thường Niên             Đức Mẹ núi Ca-mê-lô.             Is 1,10-17; Mt 10,34 -11,1. 17/07: Thứ Ba trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Thường Niên             Is 7,1-9; Mt 11,20-24.   18/07:  Thứ Tư trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Thường Niên             Thánh Đa-minh Đinh Đạt, quân nhân (U1839), Tử đạo.             Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.   19/07:   Thứ Năm trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Thường Niên Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30. 23.                                                                                          20/07: ......

Read More


06
Jul 2018

09/07: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Thường Niên             Thánh Au-gut-ti-nô Zhao Rong, Linh mục và các bạn tử             đạo tại Trung Hoa.             Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.   10/07: Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Thường Niên             Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng (U1840) và             thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh), Trùm họ             (U1840), Tử đạo.             Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.   11/07:  Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Thường Niên             Thánh Bê-nê-đic-tô, viện phụ, lễ nhớ.......

Read More


22
Jun 2018
Khoá huấn luyện: MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU TRONG QUYỀN NĂNG THÁNH LINH

Khoá huấn luyện: MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU TRONG QUYỀN NĂNG THÁNH LINH Hướng dẫn: Lm. Đinh Thanh Sơn Phong trào Canh Tân Đặc Sủng TGP/LA xin kính mời quý Cha, quý sơ, quý ông bà anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ đến tham dự. Thời gian: 3 ngày từ 27 đến 29/7/2018. Thứ Sáu, Thứ Bảy:  9AM – 7PM,  Chủ Nhật: 9AM – 4PM Điạ điểm: Nhà trường giáo xứ Our Lady Of Peace (Cộng đoàn Thánh Tâm, Van Nuys) 15444 Nordhoff St., North Hills, CA 91343.   Đây là......

Read More


Page 1 of 2512345...1020...Last »