Thư Mời Tham Dự 2 Khóa Cursillo – Tháng 8, Năm 2022

Đơn Tham Dự Khóa Cursillo 2022 GHI CHÚ:  Xin vui lòng trao lại đơn này cho người bảo trợ chuyển về Khối Tiền Nguyễn Thùy Anh 714-422-4555,email: athnguyen97@yahoo.com, hoặc Liên Nhóm Trưởng Liên Hệ. • Khóa Nữ: Từ chiều Thứ Năm 5pm, Ngày 4 Tháng 8, đến Chúa Nhật, Ngày 7 Tháng 8, Năm 2022• … [Read more…]

Bản Tin Nối Kết – Hàng Tuần – Weekly News Post

.Bản Tin Số 22490 – Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm C – Ngày 22/05/2022 Bản Tin Số 22489 – Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm C – Ngày 15/05/2022 Bản Tin Số 22488 – Chúa Nhật 4 Phục Sinh – Năm C – Ngày 08/05/2022 Bản Tin Số 22487 – Chúa Nhật … [Read more…]

THƯ MỜI HỌP Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đồng 15/5/22

Los Angeles, ngày 1 tháng 5 năm 2022 Kính gửi: Quý Chức Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA Ban Thường Vụ CĐCGVN/TGP/LA sẽ tổ chức phiên họp định kỳ của Hội Đồng Mục Vụ tại địa điểm và thời gian như sau: Địa điểm: Giáo xứ St. Joan of Arc                       11534 Gateway Blvd, Los … [Read more…]

Thư Mời Tham Dự Ngày Hành Hương Năm Thánh

Los Angeles, ngày 15 tháng 3 năm 2022 Để hiệp thông với Tổng giáo phận Los Angeles trong dịp mừng kỷ niệm năm thánh 250 năm, Cộng đồng Công giáo Việt Nam sẽ tham dự ngày hành hương qua các địa danh lịch sử với chủ đề “Tiến Bước Cùng Giêsu” vào thứ Bảy ngày … [Read more…]