Thông Báo


08
Mar 2018

Lịch Trình Đại Hội Giáo Lý (RE Congress) Tổng Giáo Phận Los Angeles   Thứ Năm (15/3): 8:00am – 3:45pm: Ngày giới trẻ Thứ Sáu (16/3): 7:00am – 9:00pm: Người lớn Thứ Bảy (17/3): 7:30am – 12:00am: Người lớn 5:15pm: Thánh lễ Việt Nam tại Marriott Grand Chúa Nhật (18/3): 8:00am – 3:30pm: Người lớn Xin xem chi tiết ở: www.recongress.org/2018   Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam sẽ có bàn trưng bày Đức Mẹ La Vang, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, và sinh hoạt của các Cộng đoàn, đoàn thể......

Read More


02
Mar 2018

Tĩnh Tâm Phong Trào Cursillo, Ngành Việt Nam, TGP Los Angeles, xin kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Seour, và quý anh chị Cursillistas và gia đình bạn hữu cùng nhau đến tham dự Tĩnh Tâm Mùa Chay tại: St. Joseph Conference Evangelization Center 507 North Granada Avenue, Alhambra, CA 91801. (626) 289-0223 Thời gian:  9:00 AM – 5:00 PM, Chúa Nhật ngày 11 tháng 3, năm 2018 (có Thánh Lễ) TM Ban Điều Hành,                     Hiệp Thỉnh Khối Hậu Cursillo           Linh Hướng PT Cursillo Micae Nguyễn Đình Tuấn   ......

Read More


02
Mar 2018

Nữ Thánh Teresa thành Avila chia sẻ cảm nghiệm của thánh nữ về vai trò của người giáo dân trong việc liên kết với Thân Mình Màu Nhiệm Đức Kito bằng lời như thế này: “Chúa Kitô không có thân thể hiện hữu bây giờ nhưng là thân thể của quý bạn. Ngài không có bàn tay, cũng như không bàn chân hiện hữu trên trần gian này nhưng là chân là tay của quý bạn. Ngài nhìn thấu mọi sự qua đôi mắt của quý bạn, và bằng những cánh tay......

Read More


02
Mar 2018

Lịch Tĩnh Tâm Mùa Chay và Giải Tội Năm 2018 Tại Các Cộng Đoàn Việt Nam (Xếp theo thứ tự thời gian ngày tĩnh tâm, thông tin các Cộng đoàn khác sẽ tiếp tục được cập nhật) Cộng Đoàn Ngày Giờ Tĩnh Tâm Giảng Thuyết Ngày Giờ Giải Tội THÁNH PHÊRÔ Santa Fe Springs Ngày 2 tháng 3 Lúc 7:00 pm   – Ngày 14 tháng 3 Từ 7:00pm THÁNH TÂM North Hills Ngày 6 tháng 3 Từ 7:00 pm Lm. Bartolomeô Phạm Đức Thịnh Ngày 8 tháng 3 Từ 7:00 pm......

Read More


16
Feb 2018
Tiệc Mừng Xuân Mậu Tuất Của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP/LA

LTS: Vào tối thứ Sáu ngày 9 tháng 2 năm 2018 , hơn 500 tham dự viên gồm quý Linh mục, Phó tế, Tu sĩ Nam Nữ, Chủng Sinh, Chức sắc, quan khách và giáo dân đến từ 15 Cộng đoàn và 20 Ban ngành hội đoàn trong Tổng Giáo Phận Los Angeles đã quy tụ về nhà hàng East Gourmet Seafood, Rosemead, để dự tiệc mừng Xuân Mậu Tuất. Sau đây là một số hình ảnh do PV. Trung Vũ ghi lại tại sự kiện trên. Kính mời xem thêm hình......

Read More


16
Feb 2018
Chúc Xuân Mậu Tuất

Chúc  Xuân  Mậu  Tuất   Kính thưa quý Cha, quý Bề Trên các Tu Viện, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý Chủng Sinh, quý Chức, cùng toàn thể Cộng đồng Dân Chúa.   Trong niềm hân hoan mừng xuân mới, năm Mậu Tuất, thay mặt Hội Đồng Linh Mục và Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đồng, chúng con chân thành gửi lời kính chúc đến Quý Cha, Quý Bề Trên Các Tu Viện, Quý Phó Tế, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Chức, Quý Cụ, Quý Ông Bà và......

Read More


16
Feb 2018

19/02: Thứ Hai Tuần I mùa Chay .                   Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.   20/02:   Thứ Ba Tuần I mùa Chay. Is 55,10-11; Mt 6,7-15. 21/02:   Thứ Tư Tuần I mùa Chay Thánh Phê-rô Đa-mi-a-nô, Giám mục, Tiến sỹ Hội Thánh.                 Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.  22/02:   Thứ Năm Tuần I mùa Chay LỄ TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ, lễ kính. 1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19. 23/02:  Thứ Sáu Tuần I mùa Chay                   Thánh Pô-li-ca-pô, giám mục, tử đạo.                   Ed 18,21-28; Mt 5,20-26. 24/02:  Thứ Bảy Tuần I mùa Chay......

Read More


08
Feb 2018

12/02: Thứ Hai Tuần VI Thường Niên.                   Gc 1,1-11; Mc 8,11-13.   13/02:   Thứ Ba Tuần VI Thường Niên. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc, Linh mục (U1859), Tử đạo.                 Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.   14/02:   Thứ Tư Lễ Tro Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.   15/02:   Thứ Năm Tuần VI Thường Niên. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.   16/02:  Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên.                   TẾT NGUYÊN ĐÁN – MẬU TUẤT                   Ngày Mồng Một Tết.                   Cầu bình an cho năm mới.                   Is 58,1-9a; Mt 14-15.  ......

Read More


01
Feb 2018

NOTICE OF LUNAR NEW YEAR AND LENTEN OBSERVANCE -ARCHBISHOP JOSE GOMEZ- The celebration of the Lunar New Year, significant to many Catholics of Asian descent, is observed this year on the first days of the season of Lent. In view of the importance attached to these celebrations, it is helpful to re-affirm the role of penance in the life of the Church. From the example and teaching of the Savior, Jesus Christ, all the faithful are called to repent and to believe in the Gospel, a true renunciation of self and carrying......

Read More


01
Feb 2018

05/02: Thứ Hai Tuần IV Thường Niên.                   Thánh A-ga-ta, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.                   1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56.   06/02:   Thứ Ba Tuần IV Thường Niên. Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, Tử đạo tại Nhật Bản, lễ nhớ. 1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13.   07/02:   Thứ Tư Tuần IV Thường Niên. 1V 10,1-10; Mc 7,14-23. 15.   08/02:   Thứ Năm Tuần IV Thường Niên. Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni. Thánh Gio-sep-phi-na Ba-khi-ta, (Trinh nữ). 1V 11,4-13; Mc 7,24-30.   09/02:  Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên. 1V 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37.......

Read More


Page 1 of 2212345...1020...Last »