Thông Báo


08
Jun 2018

TAM NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP Dòng Chúa Cứu Thế – Long Beach   Thể theo lệnh truyền của Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trong sứ mạng truyền bá lòng yêu mến Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Tu Viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Long Beach hằng năm tổ chức Tuần Tam Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hầu giúp các tín hữu thêm lòng yêu mến Mẹ Maria với danh hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tuần Tam Nhật......

Read More


08
Jun 2018

Chúc Mừng Ngân Khánh Linh Mục (1993 – 2018) Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles hân hoan chúc mừng: Cha Giuse Nguyễn Kim Đăng là cựu Đại Diện Liên Lạc, Quản nhiệm Cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu – El Monte nhân dịp mừng kỷ niệm Ngân Khánh Linh Mục. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, thánh quan thầy Giuse, trả công bội hậu cho chặng đường 25 năm thánh hiến của Cha trong sứ vụ Mục tử chăm sóc đoàn......

Read More


02
Jun 2018

CA TIẾP LIÊN “Lauda Sion: Hỡi Sion, Hãy Ngợi Khen” Trước Alleluia, có thể hát hoặc đọc Ca Tiếp Liên này, tất cả hoặc từ câu 21 (“Này đây bánh”) cho đến hết. Hỡi Sion, hãy ngợi khen Đấng cứu độ ngươi, Đấng lãnh đạo và mục tử của ngươi / với những bài vãn và những khúc ca! Ngươi có sức chừng nào, hãy rán ngợi khen chừng nấy, vì Người vĩ đại hơn mọi lời khen ngợi, và ngươi cũng không đủ sức ngợi khen Người. Đề tài của sự......

Read More


25
May 2018

LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (28/05 – 06/05)   28/05: Thứ Hai trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm             1 Pr 1:3-9; Tv 111:1-2,5-6,9,10; Mc 10:17-27 29/05: Thứ Ba trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm             1 Pr 1:10-16; Tv 98:1,2-3,3-4; Mc 10:28-31 30/05:  Thứ Tư trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm             1 Pr 1:18-25; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Mc 10:32-45 31/05:  Thứ Năm trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm             Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave             1 Pr 2:2-5,9-12; Tv 100:2,3,4,5; Mc 10:46-52 01/06:  Thứ Sáu......

Read More


12
May 2018
Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA 20/5/2018

THƯ MỜI HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ Los Angeles, ngày 1 tháng 5 năm 2018 Kính gửi: Quý Chức Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA Nhằm chuẩn bị cho Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn Mạng Cộng Đồng – sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật ngày 18 tháng 11 năm nay, và triển khai tiến trình cuộc bầu cử tìm tân Chủ Tịch và Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2018-2021 cho Cộng đồng, Ban Thường Vụ sẽ tổ chức buổi họp Hội Đồng Mục Vụ Kỳ II năm......

Read More


12
May 2018

14/05: Thứ Hai Tuần thứ VII Phục Sinh             Thánh Matthia, Tông Đồ             Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33 15/05: Thứ Ba Tuần thứ VII Phục Sinh             Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11   16/05:  Thứ Tư Tuần thứ VII Phục Sinh             Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19 17/05:   Thứ Năm Tuần thứ VII Phục Sinh Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26 18/05:  Thứ Sáu Tuần thứ VII Phục Sinh Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19 19/05:  Thứ Bảy Tuần thứ VII Phục Sinh Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga......

Read More


27
Apr 2018

30/04: Thứ Hai Tuần thứ V Phục Sinh             Thánh Pi-ô V, Giáo hoàng.             Thánh Giu-se Tuân, Linh mục (U1861), Tử đạo.             Cv 14,5-18; Ga 14,21- 26. 01/05: Thứ Ba Tuần thứ V Phục Sinh             Lễ thánh Giu-se thợ St 1,26-2,3 (hoặc Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.   02/05:  Thứ Tư Tuần thứ V Phục Sinh             Thánh A-tha-na-si-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu, Trùm họ (U1854), Tử đạo. Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.   03/05:   Thứ Năm Tuần......

Read More


19
Apr 2018

LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (23/04 – 29/04)   23/04: Thứ Hai Tuần thứ IV Phục Sinh             Thánh Grê-ô-gi-ô, tử đạo.             Thánh A-đan-bét-tô, giám mục, tử đạo.             Cv 11,1-18; Ga 10,1-10   24/04: Thứ Ba Tuần thứ IV Phục Sinh Thánh Fi-đê-lê Si-ma-rin-gen, linh mục, tử đạo. Cv 11,19-26; Ga 10,22-30   25/04:  Thứ Tư Tuần thứ IV Phục Sinh 1Pr 5,5b-14; Mc 16,15- 20   26/04:   Thứ Năm Tuần thứ IV Phục Sinh Cv 13,13-25; Ga 13,16-20   27/04:  Thứ Sáu Tuần thứ IV Phục Sinh Cv 13,26-33;......

Read More


12
Apr 2018
PHÂN ƯU - Cha Cố Giuse Phạm Kim Hùng  và Ông Giuse Lê Văn Chương

PHÂN ƯU   Ban Thường Vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles nhận được tin Cha Cố Giuse Phạm Kim Hùng và Ông Giuse Lê Văn Chương vừa được Chúa gọi về trong những ngày qua Linh mục Giuse Phạm Kim Hùng là cậu của Linh mục Giuse Phạm Thế Đoàn, Tuyên Uý Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Cha Cố Giuse tạ thế tại San Jose ngày 30 tháng 3, hưởng thọ 76 tuổi, với 48 năm linh mục. Thánh lễ An Táng sẽ được......

Read More


12
Apr 2018

16/04: Thứ Hai Tuần thứ III Phục Sinh             Cv 6,8-15; Ga 6,22-29. 17/04:   Thứ Ba Tuần thứ III Phục Sinh Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35. 18/04:   Thứ Tư Tuần thứ III Phục Sinh Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40. 19/04:   Thứ Năm Tuần thứ III Phục Sinh Cv 8,26-40; Ga 6,44-51. 20/04:  Thứ Sáu Tuần thứ III Phục Sinh Cv 9,1-20; Ga 6,52-59. 21/04:  Thứ Bảy Tuần thứ III Phục Sinh Thánh An-sen-mô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.             Cv 9,31-42; Ga 6,60-69. 22/04: CHÚA NHẬT thứ IV Phục Sinh. Cv 4,8-12; 1Ga......

Read More


Page 1 of 2412345...1020...Last »