Thư Ngỏ

BẦU “NO” CHO “STATE MEASURE 1” CỦA TIỂU BANG CALIFORNIA Los Angeles, ngày 22 tháng 10, 2022 Kính thưa quý Cụ, quý Ông Bà và Anh Chị Em, Vào thứ … [Read more…]

Phân Ưu

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles thành kính phân ưu đến đại gia đình tang quyến Ông cựu Chủ tịch Cộng đồng, nhiệm kỳ … [Read more…]