Thông Báo


24
Mar 2017

Lịch Chia Sẻ Lời Chúa Cộng Đoàn Viết Cho Ngày Ngày Nộp Bài Thánh Giuse 9 tháng 4 29 tháng 3 Maria Nữ Vương 16 tháng 4 4 tháng 4 Phục Sinh 23 tháng 4 17 tháng 4 Đức Mẹ Lộ Đức 30 tháng 4 24 tháng 4 Thánh Phêrô, SFS 7 tháng 5 1 tháng 5...

Read More


24
Mar 2017

          27/3:  Thứ Hai Tuần Thứ Tư Mùa Chay Is 65:17-21 Tv 30:2,4,5-6,11-13 Ga 4:43-54 28/3:  Thứ Ba Tuần Thứ Tư Mùa Chay Ed 47:1-9,12 Tv 46:2-3,5-6,8-9 Ga 5:1-3,5-16 29/3:  Thứ Tư Tuần Thứ Tư Mùa Chay Is 49:8-15 Tv 145:8-9,13-14,17-18 Ga 5:17-30 30/3:  Thứ Năm Tuần Thứ Tư Mùa Chay Xh 32:7-14 Tv 106:19-20,21-22,23 Ga 5:31-47 31/3:  Thứ Sáu Tuần Thứ Tư Mùa Chay Kn 2:1,12-22 Tv 34:17-18,19-20,21,23 Ga 7:1-2,10,25-30 01/4:  Thứ Bảy Tuần Thứ Tư Mùa Chay Hc 11:18-20 Tv 7:2-3,9-10,11-12 Ga 7:40-53 02/4:  Chúa Nhật......

Read More


18
Mar 2017

Thư Mời Tĩnh Tâm (của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình) Để giúp các gia đình trong Tổng Giáo Phận sống Mùa Chay Thánh, CTTTHNGD/TGP/LA sẽ tổ chức cho các song nguyền cùng gia đình một buổi tĩnh tâm với chủ đề: Gia đình sống Mùa Chay Thánh. Ø Thời gian: Chúa nhật ngày 26 tháng 3 2017, từ 8:30am -2:00pm. Ø Địa điểm: Hội Trường Giáo Xứ Nativity, El Monte 3743 Tyler av El Monte CA 91731. Ø Do Cha Giuse Hoàng Tiến Đoàn, SJ giảng thuyết. Mọi chi......

Read More


18
Mar 2017

20/3:  Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mùa Chay Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria 2 V 5:1-15 Tv 42:2-3;43:3-4 Lc 4:24-30  21/3:  Thứ Ba Tuần Thứ Ba Mùa Chay Ðn 3:25,34-43 Tv 25:4-5,6-7,8-9 Mt 18:21-35 22/3:  Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mùa Chay Ðnl 4:1,5-9 Tv 147:12-13,15-16,19-20 Mt 5:17-19 23/3:  Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mùa Chay Thánh Turibius đệ Mogrovejo, Gm Hc 7:23-28 Tv 95:1-2,6-7,8-9 Lc 11:14-23 24/3:  Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mùa Chay Hs 14:2-10 Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17 Mc 12:28-34 25/3:  Lễ Truyền Tin Hs 6:1-6 Tv 51:3-4,18-19,20-21 Lc 18:9-14......

Read More


12
Mar 2017
Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA Phiên Ngoại Thường

Los Angeles, ngày 7 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Qúy Chức trong Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA sẽ tổ chức phiên họp NGOẠI THƯỜNG tại địa điểm và thời gian như sau:   Địa điểm:       Giáo xứ Nativity (Giáo xứ Cha Trần Bá Hùng – Phó Đại Diện Liên Lạc) 1447 Engracia Ave. Torrance, CA 90501. ĐT: 310-328-2776 (góc đường Engracia Ave. và Manuel Ave.)   Thời gian:     10:00 sáng Chúa Nhật  ngày 26 tháng 3 năm 2017   Xin kính mời Qúy......

Read More


12
Mar 2017

Lịch Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay và Giải Tội Tại Các Cộng Đoàn Việt Nam (Xếp theo thứ tự thời gian ngày Tĩnh Tâm, cập nhật lần 4 – ngày 7 tháng 3)   Cộng Đoàn Ngày Giờ Tĩnh Tâm Giảng Thuyết Ngày Giờ Giải Tội LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT, San Gabriel   Ngày 4 tháng 3: 9:00am – 6:45pm Lm. Bùi Hiến Minh Ngày 7 tháng 4: Từ 7:00pm THÁNH TÂM, North Hills   Ngày 10 tháng 3: 7:00pm – 10:00pm   Lm. Gioan Phanxicô Vũ Thế Toàn, Dòng Tên  ......

Read More


11
Mar 2017

13/3:  Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mùa Chay Ðn 9:4-10 Tv 79:8,9,11,13 Lc 6:36-38 14/3:  Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mùa Chay Is 1:10,16-20 Tv 50:8-9,16-17,21,23 Mt 23:1-12 15/3:  Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mùa Chay Hc 18:18-20 Tv 31:5-6,14,15-16 Mt 20:17-28 16/3:  Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mùa Chay Hc 17:5-10 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 16:19-31 17/3:  Thánh Patrick, Tiến Sĩ St 37:3-4,12-13,17-28 Tv 105:16-17,18-19,20-21 Mt 21:33-43,45-46 18/3:  Thánh Cyril đệ Jerusalem, Gmtsht Mk 7:14-15,18-20 Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12 Lc 15:1-3,11-32 19/3:  Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay Xh 17:3-7 Tv 95:1-2,6-7,8-9 Rm 5:1-2,5-8......

Read More


04
Mar 2017

Phong Trào Cursillo TGP Los Angeles, xin kính mời qúy Cha, quý Thầy, quý Seour, và qúy anh chị Cursillistas cùng nhau tìm đến nơi thanh vắng nhất trong năm để tĩnh tâm trong mùa chay, tại:   St. Joseph Conference Evangelization Center: 507 North Granada Ave. Alhambra, CA 91801 Thời gian:  9:00 AM – 6:00 PM, Chúa Nhật ngày 12                tháng 3, năm 2017 (có Thánh Lễ) Giảng phòng: Bartôlômêô Phạm Đức Thịnh thuyết giảng   TM Ban Điều Hành                                       Hiệp thỉnh: Khối......

Read More


04
Mar 2017
Thư Mục Vụ của Cha Đại Diện Liên Lạc - Mùa Chay 2017

Mùa Chay năm nay bắt đầu ngày 
 1 tháng 3, tức thứ Tư Lễ Tro. 
 “Chay” làm tôi nghĩ ngay tới nhịn 
 ăn nhịn uống, điều dù muốn dù không đã nằm lòng trong tôi từ nhỏ. Đối với một đứa trẻ, không được ăn thứ mình thích, không được uống thứ mình mê thì còn gì bực bội hơn. Tôi nhớ mùa chay nào tôi cũng uống nhiều nước lã hơn bình thường cho đỡ buồn miệng. Giữ chay theo tôi lúc đó một phần là giữ luật......

Read More


26
Feb 2017

27/2:  Thứ Hai Tuần Thứ Tám Mùa Thường Niên               Hc 17:19-27 Tv 32:1-2,5,6,7 Mc 10:17-27 01/3:  Thứ Tư Lễ Tro Ge 2:12-18;2 Cr 5:20–6:2 Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17 Mt 6:1-6,16-18 02/3:  Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro Ðnl 30:15-20 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 9:22-25 03/3:  Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro               Chân Phước Katharine Drexel, Đt Is 58:1-9 Tv 51:3-4,5-6,18-19 Mt 9:14-15 04/3:   Thứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro               Thánh Casimir Is 58:9-14 Tv 86:1-2,3-4,5-6 Lc 5:27-32 05/3:   Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay St 2:7-9;3:1-7 Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17 Rm......

Read More


Page 1 of 1412345...10...Last »