Photo Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP-Los Angeles

More Photo Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima Anniversary Retreat tại Đền Đức Mẹ Dâng Con – Corona, California Nov. 26, 2017(enter here:) .More photo album 2017 Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima summer camp (enter here):   .Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP-Los Angels – Summer Camp Lần Thứ 28 June 24 -26, 2016 .Liên Đoàn … [Read more…]