Suy Niệm


16
Nov 2015

Đức Giê-su Ki-tô, Vua Vũ Trụ Ga 18,33b-37  VƯƠNG QUỐC KHÔNG THUỘC VỀ TRẦN GIAN NÀY! Đức Giê-su đáp: “Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc về thế gian này.” (Ga 18,36) Suy niệm: Chuyện kể rằng, có một ông lão lang thang dựng lều trú ngụ trước hoàng cung. Nhà vua triệu vào chất vấn: đây đâu phải là trạm nghỉ chân? Trước hoàng thượng, ai sở hữu hoàng cung này, ông lão hỏi. Đức vua trả lời: phụ vương của trẫm, người đã băng hà. Thế vậy, ai đã sở......

Read More


Page 9 of 9« First...56789