Suy Niệm


02
Oct 2018
Suy Niệm - Chúa Nhật 27 Thường Niên - October 07 - Năm B

Suy Niệm:    Họ chỉ còn là một  (Thánh Gioan – Phao lô II)  “Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân li”. Câu này chứa đựng đồng thời sự cao cả thiết yếu của hôn nhân lẫn tầm quan trọng của gia đình. Chúng ta cầu mong cho ngày nay mọi đôi lứa đều cảm nhận được sự cao cả và phẩm giá đó; chúng ta cầu mong cho mọi gia đình thấu hiểu được ý nghĩa bí tích và tầm quan trọng luân lý đó. Chúng ta......

Read More


25
Sep 2018
Suy Niệm - Chúa Nhật 26 Thường Niên - September 30 - Năm B

Suy Niệm: Ai là môn đệ đích thực của Ðức Kitô? Ðó là người sống theo tinh thần của Ngài. Tinh thần ấy được Ðức Giêsu nhấn mạnh trong bài Tin Mừng hôm nay: – Không kỳ thị chia bè phái. Vì chân lý không độc quyền thuộc về một người nào. – Vì danh Ðức Giêsu, một công việc nhỏ mọn cũng có giá trị. – Tinh thần từ bỏ của người môn đệ. Phải sẵn sàng từ bỏ những gì làm mất hạnh phúc vĩnh cửu, dù xem ra thân......

Read More


17
Sep 2018
Suy Niệm - Chúa Nhật 25 Thường Niên - September 23 - Năm B

Suy Niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu loan báo về cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Ngài. Ðây là lần thứ hai Ngài muốn bộc lộ tâm sự và mạc khải sứ mệnh Ngài sẽ phải thực hiện. Nhưng các môn đệ không hiểu, lại còn tranh cãi với nhau về địa vị. Ðức Giêsu vẫn không tìm được bạn đồng cảm. Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, với danh nghĩa là Kitô hữu, chúng con muốn là những người bạn thân của Chúa. Thế nhưng, chúng con lại không......

Read More


11
Sep 2018
Suy Niệm - Chúa Nhật 24 Thường Niên - Sept. 16 - Năm B

Suy Niệm:  Ông Phêrô tuyên xưng Ðức Giêsu là Ðức Kitô, lời tuyên xưng này rất đúng. Nhưng người ta có thể hiểu sai về sứ mệnh chân chính của Ðức Giêsu. Họ hiểu sứ mệnh theo nghĩa chính trị: Giải phóng dân tộc, giành được tự do. Vì thế, ngay sau khi ông Phêrô tuyên xưng, Ngài liền loan báo cho họ con đường thương khó và phục sinh của Ngài. Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để thực hiện sứ mệnh theo ý Chúa Cha. Xin......

Read More


04
Sep 2018
Suy Niệm - Chúa Nhật 23 Thường Niên - Sept. 09 - Năm B

Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm B   Bài Ðọc I: Is 35, 4-7a “Tai người điếc sẽ mở ra và người câm sẽ nói được”. Trích sách Tiên tri Isaia. Các ngươi hãy nói với những tâm hồn xao xuyến: Can đảm lên, đừng sợ! Này đây Thiên Chúa các ngươi đến để phục thù. Chính Người sẽ đến và cứu thoát các ngươi. Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ......

Read More


28
Aug 2018
Suy Niệm - Chúa Nhật 22 Thường Niên - Sept. 02 - Năm B

Suy Niệm: Người biệt phái và ký lục chất vấn Ðức Giêsu vì các môn đệ của Ngài không rửa tay trước khi ăn theo lệ truyền. Ðức Giêsu thẳng thắn vạch rõ cho họ từng vấn đề: Nếu so sánh luật Chúa và lệ truyền của tiền nhân, luật Chúa quan trọng và buộc phải giữ cặn kẽ hơn. Hơn nữa, trong cách giữ luật Chúa, chỉ giữ theo hình thức chưa phải là đã giữ trọn luật. Giữ luật vì tinh thần luật – cách giữ luật đó mới hoàn chỉnh.......

Read More


21
Aug 2018
Suy Niệm - Chúa Nhật 21 Thường Niên - August 26 - Năm B

Suy Niệm: Trước câu hỏi của Ðức Giêsu đặt ra cho các Tông Ðồ: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Thánh Phêrô thay cho anh em nói lên niềm xác tín của mình nơi Ðức Giêsu: “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống đời đời.” Còn câu trả lời của chúng ta thế nào? Hãy trả lời cho Chúa bằng cuộc sống và bằng chính thái độ sống của mình. Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn mong muốn con......

Read More


14
Aug 2018
Suy Niệm - Chúa Nhật 20 Thường Niên - August 19 - Năm B

Suy Niệm: “Ai ăn thịt và uống máu Ta thì được sống đời đời”. Ðức Giêsu đặc biệt nhấn mạnh nhiều lần hai từ “thịt” và “máu”. Thịt – máu, nghĩa là trọn vẹn con người. Sự sống của Ngài được trao ban cho chúng ta. Hiệu quả của sự việc ăn thịt – uống máu Ðức Giêsu: là được kết hiệp với Ngài, hiệp thông với anh em và được sự sống đời đời. Ðức Giêsu vẫn mời gọi chúng ta và sẵn sàng ban thịt máu cho chúng ta trong......

Read More


06
Aug 2018
Suy Niệm - Chúa Nhật 19 Thường Niên - August 12 - Năm B

Suy Niệm:  Dân Do thái xưa lang thang trong sa mạc, đã được Thiên Chúa ban Manna hằng ngày để nuôi sống họ. Khi nhắc đến Manna, người Do thái rất hãnh diện. Vì đó là dấu chứng Giavê Thiên Chúa yêu họ. Họ là dân riêng của Ngài. Ðức Giêsu cũng tự ví Ngài là bánh nuôi dân Do thái mới là Giáo Hội – là chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nên đã ban Ðức Giêsu cho chúng ta. Ðức Giêsu đến để đem sự sống cho chúng......

Read More


31
Jul 2018
Suy Niệm - Chúa Nhật 18 Thường Niên - August 05 - Năm B

Suy Niệm:  Với phép lạ bánh hóa nhiều, Ðức Giêsu làm để nuôi đám dân đông đúc. Hôm sau họ lại đi tìm Ngài. Nhân cơ hội đó, Ðức Giêsu dạy cho họ ý nghĩa của việc tìm kiếm đích thực: đừng làm việc vì lương thực hay hư nát, nhưng để có lương thực cho hạnh phúc trường sinh. Cuộc sống của chúng ta hôm nay, chúng ta cũng bôn ba vất vả về nhiều chuyện: Hết lo cơm ăn, lo áo mặc, lại lo cho có tiện nghi sang trọng.......

Read More