Suy Niệm – Chúa Nhật 3 Thường Niên – Ngày 23 Tháng 1 – Năm C – Daily Mass TV Thánh Lễ Online

Suy Niệm:    Vâng lệnh Cha, Chúa Giêsu xuống trần, mặc xác phàm, loan báo Tin Mừng Nước Trời, kêu gọi sám hối, dùng cái chết khổ hình Thập giá chuộc tội cho loài người. Mọi việc Chúa làm, đều làm theo lệnh Thiên Chúa Cha. Là con Chúa Cha, trong thân phận mỏng dòn, … [Read more…]

Suy Niệm – Chúa Nhật 2 Thường Niên – Ngày 16 Tháng 1 – Năm C – Daily Mass Thánh Lễ Online

Suy Niệm:    Trong tiệc cưới Cana, Chúa làm phép lạ đầu tiên: biến nước thành rượu ngon. Dù giờ chưa tới, nhưng nhìn vào ánh mắt của Mẹ, và lời nói nhẹ nhàng Nhà đám hết rượu, Chúa vâng lời, biến nước thành rượu, cứu danh dự nhà đám. Chúa quả là con hiếu thảo, luôn nghe lời … [Read more…]

Suy Niệm – Chúa Nhật 1 Thường niên – Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Ngày 9 Tháng 1 – Năm C – Daily Mass TV Thánh Lễ Online

Suy Niệm:    Phép rửa của Gioan là phép rửa ăn năn sám hối. Dòng nước Giođan đã đục ngầu vì tội lỗi muôn người. Ðức Giêsu, Ðấng Thiên Sai của Thiên Chúa đã không nề dìm mình xuống dòng nước ấy. Ngài cùng chung tội lụy để cùng chung tẩy luyện. Vì tình yêu … [Read more…]

Suy Niệm – Chúa Nhật Lễ Hiển Linh – Ngày 2 Tháng 1 – Năm C – Daily Mass TV Thánh Lễ Online TV

Suy Niệm:    Ba nhà đạo sĩ đã theo ánh sao lạ tiến về hang Bêlem. Trong niềm hân hoan, họ mong gặp được vị vua Do thái mới sinh để triều bái Người. Cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình chúng ta là một cuộc hành trình tiến về nhà Cha. Ðức Giêsu … [Read more…]

Suy Niệm – Lễ Thánh Gia Thất – Ngày 26 thánh 12 – năm C

Suy Niệm: Sau mười hai năm dưỡng dục, Đức Ma-ri-a và Thánh Cả Giu-se dẫn người con Giê-su nay đã lớn khôn lên Giê-ru-sa-lem “trình làng.” Bổn phận làm cha làm mẹ khiến hai đấng chạy đôn chạy đáo tìm kiếm khi thất lạc cậu con. Nỗi lo lắng ấy được bù đắp khi tìm … [Read more…]

Suy Niệm – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng – Ngày 19 Tháng 12 – Năm C – Daily Mass Thánh Lễ Online

Suy niệm: Theo thánh sử Mát-thêu, Thiên Chúa thông truyền ý muốn của Ngài cho thánh cả Giu-se qua những giấc mộng: báo tin Ma-ri-a thụ thai cách huyền nhiệm, lệnh lên đường ngay trong đêm sang Ai cập, và cả chuyến hồi hương về Na-gia-rét. Trong mọi trường hợp, thánh Giu-se vâng lời cách … [Read more…]