Photo Gallery


15
Sep 2016
Photo Album Library Link

Cập Nhật Photo Sinh Hoạt Cộng Đồng CGTGP-LA :   2016 Đại Lễ Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles – Nov. 13, 2016 30 Years Anniversary Love Holy Cross of Los Angeles Oct. 9, 2016 2016 Phong Trào Cursillo TGP-Los Angeles Mừng Ngân Khánh 25 năm 2016 Liên Hội CBMCG/TGP-LA Mừng Bổn Mạng Tại CĐ Phục Sinh – San Garbriel 2016 Hành Hương Năm Thánh TGP – Los Angeles Kết Thúc Giải Túc Cầu 2016 CĐCG/VN/TGP-LA Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP-Los Angels – Summer......

Read More


15
Sep 2016

Photo August 28, 2016 Liên Hội CBMCG/TGP-LA Mừng Bổn Mạng Tại CĐ Phục Sinh – San Garbriel. Mừng Lễ Bổn Mạng Liên Hội CBMTGPLA Năm Thứ 12 Chủ Đề: Phúc Cho Ai Có Lòng Thương Xót Thuyết Trình Lm. Batonomeo Phạm Đức Thịnh tại Cộng Đoàn Phục Sinh San Gabriel Mission Church 428 S Mission Dr, San Gabriel, CA 91776 ngày 28 tháng 8 năm 2016 Mừng Lễ Bổn Mạng Liên Hội CBMTGPLA Năm Thứ 12 Chủ Đề: Phúc Cho Ai Có Lòng Thương Xót Thuyết Trình Lm. Batonomeo Phạm Đức Thịnh......

Read More