Photo Gallery


05
Mar 2017
Photo Album Library Link

Cập Nhật Photo Sinh Hoạt Cộng Đồng CGTGP-LA :   2017 Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima – TGP Los Angeles – Summer Camp, July 7-9 2017 Tĩnh Tâm Mùa Chay, Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm tại Dòng Chúa Cứu Thế, Balwin Park, 3/05/2017 2016 Đại Lễ Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles – Nov. 13, 2016 30 Years Anniversary Love Holy Cross of Los Angeles Oct. 9, 2016 2016 Phong Trào Cursillo TGP-Los Angeles Mừng Ngân......

Read More


15
Sep 2016

Photo August 28, 2016 Liên Hội CBMCG/TGP-LA Mừng Bổn Mạng Tại CĐ Phục Sinh – San Garbriel. Mừng Lễ Bổn Mạng Liên Hội CBMTGPLA Năm Thứ 12 Chủ Đề: Phúc Cho Ai Có Lòng Thương Xót Thuyết Trình Lm. Batonomeo Phạm Đức Thịnh tại Cộng Đoàn Phục Sinh San Gabriel Mission Church 428 S Mission Dr, San Gabriel, CA 91776 ngày 28 tháng 8 năm 2016 Mừng Lễ Bổn Mạng Liên Hội CBMTGPLA Năm Thứ 12 Chủ Đề: Phúc Cho Ai Có Lòng Thương Xót Thuyết Trình Lm. Batonomeo Phạm Đức Thịnh......

Read More