Photo Gallery


08
Oct 2017
Photo Gallery Links:

Cập Nhật Photo Sinh Hoạt Cộng Đồng CGTGP-LA :   2017 Đại Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles Lần Thứ 31 – tại Hội Dòng Gardena, – Oct. 8, 2017 Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima – TGP Los Angeles – Summer Camp, July 7-9 2017 Tĩnh Tâm Mùa Chay, Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Liên Minh Thánh Tâm tại Dòng Chúa Cứu Thế, Balwin Park, 3/05/2017 2016 Đại Lễ Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles – Nov. 13, 2016 30 Years......

Read More