Phân Ưu – Ông Cố Phaolô Nguyễn Văn Nam

Phân Ưu Cộng đồng Công giáo Việt Nam – Tổng Giáo phận Los Angeles thành kính phân ưu đến Linh mục Maria-Giuse Nguyễn Tuấn Long trước sự ra đi của thân phụ là: Ông Cố Phaolô Nguyễn Văn Nam Nguyện xin Thiên Chúa ban thưởng ân phúc Nước Hằng Sống cho linh hồn Phaolô và … [Read more…]