– ƠN GỌI


08
Dec 2015

Kinh Cầu Đức Maria Cho Các Linh Mục Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu Kitô đã chịu đóng đinh và đã sống lại, Mẹ của Giáo Hội, một cộng đồng tư tế (I Pt 2,9), Mẹ là từ mẫu của các linh mục và là thừa tác viên của Con Mẹ, xin đoái nhận lễ vật hiến tế khiêm cung là các linh mục của Mẹ, hầu trong sứ vụ tông đồ của các linh mục, lòng lân ái vô biên của vị Thượng Tế Đời Đời được công bố: Ôi, “Lạy......

Read More


07
Dec 2015

Hội Ơn Gọi & Đại Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles 10/04/2015 tại Gardena, California Tuyên Khấn Trọn Đời & Ngân Khánh Khấn Dòng 7/05/2014 tại St. Catherine Labouré, Torrance Hội Mến Thánh Giá Los Angeles – Đại Hội kỳ 27 Sept. 22, 2013 Lễ Truyền Chức Phó Tế Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Long June 8, 2013   vncatholicla Công Giáo ‘s Albums Gallery (enter here):...

Read More