– LIÊN MINH THÁNH TÂM


15
Sep 2016

Photo August 28, 2016 Liên Hội CBMCG/TGP-LA Mừng Bổn Mạng Tại CĐ Phục Sinh – San Garbriel. Mừng Lễ Bổn Mạng Liên Hội CBMTGPLA Năm Thứ 12 Chủ Đề: Phúc Cho Ai Có Lòng Thương Xót Thuyết Trình Lm. Batonomeo Phạm Đức Thịnh tại Cộng Đoàn Phục Sinh San Gabriel Mission Church 428 S Mission Dr, San Gabriel, CA 91776 ngày 28 tháng 8 năm 2016 Mừng Lễ Bổn Mạng Liên Hội CBMTGPLA Năm Thứ 12 Chủ Đề: Phúc Cho Ai Có Lòng Thương Xót Thuyết Trình Lm. Batonomeo Phạm Đức Thịnh......

Read More


11
Jun 2016

Liên Minh Thánh Tâm Tổng Giáo Phận Los Angeles, Mừng Bổn Mạng 6/11/2016 tại St. Joan Arc – 11534 Gateway Blvd, Los Angeles, CA 90064 – Tĩnh Tâm Mùa Chay 2/14/2016 – Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm tại Dòng Chúa Cứu Thế – Baldwin Park LMTT Tổng Giáo Phận Los Angeles 2015 Tĩnh Tâm Mùa Chay Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Liên Đoàn LMTT Tổng Giáo Phận Los Angeles – LMTT, Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm TGP-Los Angeles Mừng......

Read More


06
Apr 2016
Thủ Bản Liên Minh Thánh Tâm

CHƯƠNG MỘT, NGUỒN GỐC VÀ HƯỚNG ĐI :  PHONG TRÀO LIÊN MINH THÁNH TÂM. Thủ bản LMTT PDF. file printable Điều 101  Nguồn gốc của Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm  Phong trào Liên Minh Thánh Tâm, dành riêng cho nam giới, được cha Edward Hamon, dòng Tên, sáng lập năm 1883 tại Canada, lấy tinh thần cầu nguyện và sự nhiệt thành của hội Tông Đồ Cầu Nguyện làm nền tảng cho phong trào. Ngày 31 Tháng 12 năm 1884, cha Edward Hamon đã sát nhập Phong Trào Liên Minh Thánh......

Read More