– GIỚI TRẺ


07
Dec 2015

Các Cộng Đoàn Tham Dự buổi thi đấu bóng đá giao hữu thuộc TGP-Los Angeles tại Giáo Xứ St. Albert The Great Catholic Church – 804 E. Compton Blvd. California do cha Giuse Maria Nguyễn Tuấn Long tổ chức. ngày 6 tháng 9 năm 2015   vncatholicla Công Giáo ‘s Albums Gallery (enter here):...

Read More