>>> Thánh Phêrô Torrance-3846 Redondo Beach, Torrance:


27
Aug 2020
Phân Ưu

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles thành kính phân ưu đến Cha Đa-minh Nguyễn Anh Tuấn, linh mục Đại Diện Liên Lạc CĐCGVN/TGP/LA, Chánh xứ Giáo xứ Our Lady of Loretto, trước sự ra đi của thân phụ là: Ông Cố Đa-minh NGUYỄN VĂN HÒA Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ giàu lòng thương xót, đón nhận linh hồn Đa-minh vào thành thánh Giê-ru-sa-lem mới là Nước trời Vĩnh cữu. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, thánh cả Giuse ban......

Read More


08
Dec 2015

.Bài: 30 Năm Nhìn Lại CĐ Thánh Phêrô Torrance (enter here PDF file:)   Cộng Đoàn Phêrô, Torrance – Mừng Xuân Quý Tỵ 2013 *** Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance ™- St. Catherine Laboure Church Địa Chỉ: 3846 Redondo Beach Blvd., Torrance, CA 90504  ĐT: 310-323-8900 Web:  stcatchurch.org Quản Nhiệm: Lm. FX. Đặng Phượng Hoàng  ĐT:  310-323-8900 Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Long  ĐT: 310-715-2642 Chủ Tịch: Ông Trần Trung Nghĩa  ĐT: 310-926-6626 Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy...

Read More


01
Dec 2015

Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance ™- St. Catherine Laboure Church Địa Chỉ: 3846 Redondo Beach Blvd., Torrance, CA 90504  ĐT: 310-323-8900 Web:  stcatchurch.org Quản Nhiệm: Lm. FX. Đặng Phượng Hoàng  ĐT:  310-323-8900 Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Long  ĐT: 310-715-2642 Chủ Tịch: Ông Trần Trung Nghĩa  ĐT: 310-926-6626 Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy      ...

Read More


01
Dec 2015

Cộng Đoàn Phêrô, Torrance – Mừng Xuân Quý Tỵ 2013 *** Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance ™- St. Catherine Laboure Church Địa Chỉ: 3846 Redondo Beach Blvd., Torrance, CA 90504  ĐT: 310-323-8900 Web:  stcatchurch.org Quản Nhiệm: Lm. FX. Đặng Phượng Hoàng  ĐT:  310-323-8900 Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Long  ĐT: 310-715-2642 Chủ Tịch: Ông Trần Trung Nghĩa  ĐT: 310-926-6626 Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy  ...

Read More