Phân Ưu

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles thành kính phân ưu đến Cha Đa-minh Nguyễn Anh Tuấn, linh mục Đại Diện Liên Lạc CĐCGVN/TGP/LA, Chánh xứ Giáo xứ Our Lady of Loretto, trước sự ra đi của thân phụ là: Ông Cố Đa-minh NGUYỄN VĂN HÒA Nguyện xin Thiên Chúa … [Read more…]

30 Năm Nhìn Lại Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance

.Bài: 30 Năm Nhìn Lại CĐ Thánh Phêrô Torrance (enter here PDF file:)   Cộng Đoàn Phêrô, Torrance – Mừng Xuân Quý Tỵ 2013 *** Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance ™- St. Catherine Laboure Church Địa Chỉ: 3846 Redondo Beach Blvd., Torrance, CA 90504  ĐT: 310-323-8900 Web:  stcatchurch.org Quản Nhiệm: Lm. FX. Đặng Phượng Hoàng  … [Read more…]

CĐ Thánh Phêrô Torrance Và Giờ Lễ :

Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance ™- St. Catherine Laboure Church Địa Chỉ: 3846 Redondo Beach Blvd., Torrance, CA 90504  ĐT: 310-323-8900Web:  stcatchurch.org Quản Nhiệm: Lm. FX. Đặng Phượng Hoàng  ĐT:  310-323-8900 Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Long  ĐT: 310-715-2642 Chủ Tịch: Ông Nguyễn Hữu Nhơn…………..310-699-6144 Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy Giải tội: … [Read more…]

CĐ Thánh Phêrô Torrance sinh Hoạt, Photo/Video:

Cộng Đoàn Phêrô, Torrance – Mừng Xuân Quý Tỵ 2013 *** Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance ™- St. Catherine Laboure Church Địa Chỉ: 3846 Redondo Beach Blvd., Torrance, CA 90504  ĐT: 310-323-8900 Web:  stcatchurch.org Quản Nhiệm: Lm. FX. Đặng Phượng Hoàng  ĐT:  310-323-8900 Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Long  ĐT: 310-715-2642 Chủ … [Read more…]