>>> Thánh Phêrô Norwark -10827 S Pioneer Blvd. S.Fe Spring:


01
Dec 2015

        Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ ™- SANTA FE SPRING – St. Pius X Church Địa Chỉ: 10827 S. Pioneer Blvd., S.Fe Springs, CA 90670  ĐT: 562-863-8734 Web:  www.spxraiders.com Quản Nhiệm: Lm. FX. Bùi Ngọc Tỷ  ĐT: 562-863-8734 Chủ Tịch: Ông Nguyễn Khắc Nghiêm  ĐT: 562-316-4646 Lễ Chúa Nhật: 6:30pm Thứ Bảy Giải tội: 4:00pm – 5:00pm Thứ Bảy                  ...

Read More


01
Dec 2015

Cộng Đoàn Thánh Phêrô Norwalk – Mừng Xuân Quý Tỵ 2013 ***         Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ ™- SANTA FE SPRING – St. Pius X Church Địa Chỉ: 10827 S. Pioneer Blvd., S.Fe Springs, CA 90670  ĐT: 562-863-8734 Web:  www.spxraiders.com Quản Nhiệm: Lm. FX. Bùi Ngọc Tỷ  ĐT: 562-863-8734 Chủ Tịch: Ông Phạm Văn Ngọc  ĐT: 562-569-0577 Lễ Chúa Nhật: 6:30pm Thứ Bảy Giải tội: 4:00pm – 5:00pm Thứ Bảy                  ...

Read More