CĐ Thánh Lucy Và Giờ Lễ :

Cộng Đoàn THÁNH Lucy ™- St. Lucy Church Địa Chỉ: 2344 Cota Ave., Long Beach, CA 90810  ĐT: 562-424-9051 Web:  stlucychurchlb.org Quản Nhiệm: Lm. Giuse Vũ Văn Dũng………………. 562-424-9051 Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Giuse Phạm Duy Thiện……. 562-841-0860   Chủ Tịch: Ông Lê Nam……………………………….. 562-303-4832 Lễ Chúa Nhật: 6:00pm Thứ Bảy Giải tội: 5:00pm – 5:30pm Thứ Bảy