CĐ Thánh Lucy Và Giờ Lễ :

        Cộng Đoàn THÁNH Lucy ™- St. Lucy Church Địa Chỉ: 2344 Cota Ave., Long Beach, CA 90810  ĐT: 562-424-9051 Web:  stlucychurchlb.org Chánh Xứ: Lm. Gioan Trần Văn Quý  ĐT: 562-424-9051 Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Giuse Phạm Duy Thiện  DT:  562-303-6792 Chủ Tịch: Ông Lê Nam ĐT: 562-303-4832 Lễ Chúa Nhật: 6:00pm … [Read more…]

CĐ Thánh Lucy sinh Hoạt, Photo/Video:

Cộng Đoàn St. Lucy – Long Beach TGP-Los Angeles Mừng Xuân Quý Tỵ 2013 ***         Cộng Đoàn THÁNH Lucy ™- St. Lucy Church Địa Chỉ: 2344 Cota Ave., Long Beach, CA 90810  ĐT: 562-424-9051 Web:  stlucychurchlb.org Chánh Xứ: Lm. Gioan Trần Văn Quý  ĐT: 562-424-9051 Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Giuse … [Read more…]