>>> CĐ Thánh Gia Thất – 2532 Ventura Blvd., Camarillo :


14
Aug 2018

        Cộng Đoàn THÁNH Gia Thất ™- St. Mary Magdalen Chapel Địa Chỉ: 2532 Ventura Blvd., Camarillo, CA 93010  ĐT: 805-484-0532 Web:  www.smmcam.org Mục Vụ: Các Linh mục Việt Nam Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Đôminicô Vũ Quốc Anh   DT: 805-233-7226 Chủ Tịch: Ông Nguyễn Thế Lân   ĐT: 678-677-2030 Lễ Chúa Nhật: 3:00pm Chúa Nhật Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật                        ...

Read More


01
Dec 2015

Cộng Đoàn Thánh Gia Thất, Camarillo – Ngày Thánh Hiến Tượng Đài Đức Mẹ La Vang – 5 tháng 10, 2014 ***         Cộng Đoàn THÁNH Gia Thất ™- St. Mary Magdalen Chapel Địa Chỉ: 2532 Ventura Blvd., Camarillo, CA 93010  ĐT: 805-484-0532 Web:  www.smmcam.org Mục Vụ: Các Linh mục Việt Nam Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Đôminicô Vũ Quốc Anh   DT: 805-233-7226 Chủ Tịch: Ông Nguyễn Văn Hảo   ĐT: 805-334-6749 Lễ Chúa Nhật: 3:00pm Chúa Nhật Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật            ......

Read More