CĐ Thánh Gia Thất Và Giờ Lễ :

        Cộng Đoàn THÁNH Gia Thất ™- St. Mary Magdalen Chapel Địa Chỉ: 2532 Ventura Blvd., Camarillo, CA 93010  ĐT: 805-484-0532 Web:  www.smmcam.org Mục Vụ: Các Linh mục Việt Nam Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Đôminicô Vũ Quốc Anh   DT: 805-233-7226 Chủ Tịch: Ông Nguyễn Thế Lân   ĐT: 678-677-2030 Lễ Chúa … [Read more…]

CĐ Thánh Gia Thất sinh Hoạt, Photo/Video:

Cộng Đoàn Thánh Gia Thất, Camarillo – Ngày Thánh Hiến Tượng Đài Đức Mẹ La Vang – 5 tháng 10, 2014 ***         Cộng Đoàn THÁNH Gia Thất ™- St. Mary Magdalen Chapel Địa Chỉ: 2532 Ventura Blvd., Camarillo, CA 93010  ĐT: 805-484-0532 Web:  www.smmcam.org Mục Vụ: Các Linh mục Việt Nam … [Read more…]