>>> CĐ Phục Sinh – 428 S. Mission Dr. San Gabriel, CA 91776 :


04
Feb 2020
CĐ Phục Sinh Và Giờ Lễ :

Cộng Đoàn Phục Sinh – San Gabriel Mission Church Địa Chỉ: 428 S. Mission Dr. San Gabriel, CA 91776  ĐT: 626-457-3035 Web:  parish.sangabrielmissionchurch.org Quản Nhiệm: Lm. Gerry Kumar  ĐT: 626-457-3035 Chủ Tịch: Ông Bryan Nguyễn Huy Nhàn  ĐT: 626-540-2222 Thứ Bảy: 07:00 PM Chúa Nhật: 10:00 AM Thứ Ba – Thứ Sáu: 09:00 AM...

Read More


04
Feb 2020
Cập Nhật CĐ Phục Sinh, Photo/Video Sinh Hoạt:

Photo: Cộng Đoàn Phục Sinh Mừng Xuân “Canh Tý 2020” ***************         Cộng Đoàn Phục Sinh – San Gabriel Mission Church Địa Chỉ: 428 S. Mission Dr. San Gabriel, CA 91776  ĐT: 626-457-3035 Web:  parish.sangabrielmissionchurch.org Quản Nhiệm: Lm. Gerry Kumar  ĐT: 626-457-3035 Chủ Tịch: Ông Bryan Nguyễn Huy Nhàn  ĐT: 626-540-2222 Lễ Chúa Nhật:7:00pm Thứ Bảy; 3:00pm Chúa Nhật Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật Lễ tiếng Việt ngày thường: 9:00am thứ Ba – thứ Sáu              ...

Read More