>>> CĐ Chúa Thương Xót – 1901 S. San Gabriel., San Gabriel:


01
Dec 2015

        Cộng Đoàn LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT ™- St. Anthony Church Địa Chỉ: 1901 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA 91776  ĐT: 626-288-8912 Web:  saintanthonyparishsg.org Quản Nhiệm: Lm. Thadéo Bùi Công Hiến Linh,O.H  ĐT: 805-284-8378 Chủ Tịch: Bà Đặng Hoàng Nga  ĐT: 626- 476-1266 Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy                            ...

Read More


01
Dec 2015

        Cộng Đoàn LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT ™- St. Anthony Church Địa Chỉ: 1901 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA 91776  ĐT: 626-288-8912 Web:  saintanthonyparishsg.org Quản Nhiệm: Lm. Thadéo Bùi Công Hiến Linh,O.H  ĐT: 805-284-8378 Chủ Tịch: Bà Đặng Hoàng Nga  ĐT: 626- 476-1266 Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy                            ...

Read More