>>> CĐ Đức Mẹ La Vang – 19850 Cantlay St., Winnetka :


14
Aug 2018

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LA VANG ™- St. Joseph the Worker – Winnetka Địa Chỉ: 19850 Cantlay St., Winnetka, CA 91306  ĐT: 818-341-6634 Web: www.sjwchurch.com Quản Nhiệm: Lm. Giuse Nguyễn Thuấn   ĐT: 818-341-6634 Chủ Tịch: Ông Phạm Thăng  ĐT: 909-908-5170 Lễ Chúa Nhật: 5:30pm Chúa Nhật Giải tội: 5:00pm – 5:30pm Chúa Nhật    ...

Read More


25
Nov 2015

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang – Winnetka Mừng Xuân Quý Tỵ 2013 *** Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LA VANG ™- St. Joseph the Worker – Winnetka Địa Chỉ: 19850 Cantlay St., Winnetka, CA 91306  ĐT: 818-341-6634 Web: www.sjwchurch.com Quản Nhiệm: Lm.Giuse Vũ Văn Dũng  ĐT: 818-341-6634 Chủ Tịch: Ông Nguyễn Hữu Bình  ĐT: 818-341-6036 Lễ Chúa Nhật: 5:30pm Chúa Nhật Giải tội: 5:00pm – 5:30pm Chúa Nhật    ...

Read More