– CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO


01
Sep 2017
Photo/Video Mừng Lễ Bổn Mạng Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP-Los Angeles. August 27, 2017

Photo August 27, 2017 Liên Hội CBMCG/TGP-LA Mừng Bổn Mạng Tại CĐ Thánh Giuse- West Covina. >>>> Photo Album Hình Ảnh Chi Tiết by Thành Nguyễn   VIDEO: Mẹ Fatima Mẫu Gương Của Các Bà Mẹ, LM. Antôn Phạm Sĩ Hanh – Tĩnh Tâm LHCBMTGPLA Phần 1 Mẹ Fatima Mẫu Gương Của Các Bà Mẹ, LM. Antôn Phạm Sĩ Hanh – Tĩnh Tâm LHCBMTGPLA Phần 2 Mẹ Fatima Mẫu Gương Của Các Bà Mẹ, LM. Antôn Phạm Sĩ Hanh – Tĩnh Tâm LHCBMTGPLA Phần Cuối Chầu Thánh Thể – Liên Hội Các......

Read More


15
Sep 2016

Photo August 28, 2016 Liên Hội CBMCG/TGP-LA Mừng Bổn Mạng Tại CĐ Phục Sinh – San Garbriel. Mừng Lễ Bổn Mạng Liên Hội CBMTGPLA Năm Thứ 12 Chủ Đề: Phúc Cho Ai Có Lòng Thương Xót Thuyết Trình Lm. Batonomeo Phạm Đức Thịnh tại Cộng Đoàn Phục Sinh San Gabriel Mission Church 428 S Mission Dr, San Gabriel, CA 91776 ngày 28 tháng 8 năm 2016 Mừng Lễ Bổn Mạng Liên Hội CBMTGPLA Năm Thứ 12 Chủ Đề: Phúc Cho Ai Có Lòng Thương Xót Thuyết Trình Lm. Batonomeo Phạm Đức Thịnh......

Read More


11
Jun 2016

Liên Minh Thánh Tâm Tổng Giáo Phận Los Angeles, Mừng Bổn Mạng 6/11/2016 tại St. Joan Arc – 11534 Gateway Blvd, Los Angeles, CA 90064 – Tĩnh Tâm Mùa Chay 2/14/2016 – Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm tại Dòng Chúa Cứu Thế – Baldwin Park LMTT Tổng Giáo Phận Los Angeles 2015 Tĩnh Tâm Mùa Chay Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Liên Đoàn LMTT Tổng Giáo Phận Los Angeles – LMTT, Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm TGP-Los Angeles Mừng......

Read More


07
Dec 2015

Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Tổng Giáo Phận – Los Angeles Mừng Lễ Bổn Mạng Thánh Nữ Monica ngày 30 tháng 8 năm 2015 tại Cộng Đoàn Thánh Giuse – West Covina, California Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP-Los Angeles Mừng Lễ Bổn Mạng 8/24/2014 tại Cộng Đoàn Maria Nữ Vương, Gardena, Los Angeles, California Mừng Lễ Bổn Mạng Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP-Los Angeles. August 25, 2013 tại Công Đoàn Thánh Phêrô, Santa Fe Spring ngày 25 tháng 8 năm 2013   vncatholicla Công......

Read More