BAN THƯỜNG VỤ CỘNG ĐỒNG


20
Nov 2017
Photo/Video Mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tại Vương Cung Thánh Đường TGP-Los Angeles, 11/19/2017

1. Photo Album Mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việtnam 11/19/2017 Photo by: Billy Trần (enter here:) 2. More Photo Album Mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việtnam 11/19/2017 by: Quân Trần (enter here:) 3. More Photo Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam in Google Drive by: Nguyễn Đình Anh (enter here:) 4. More Photo Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam by: Trung Vũ (enter here:)   Video Diễn nguyện Thánh Tử Đạo Anrê Trần Văn Trống  – 11/19/2017  More Feed Video from our YouTube ‘s channel:   Video Thánh......

Read More


31
Jan 2017

Nối Kết Trong Phục Vụ Phóng Sự về Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles nhân dịp năm với mừng xuân Đinh Dậu Trải dài trên gần chín ngàn dặm vuông gồm ba quận Los Angeles, Ventura và Santa Barbara, Tổng Giáo phận Los Angeles dẫn đầu Hoa Kỳ với gần 5 triệu tín hữu, 300 giáo xứ và cơ sở truyền giáo, tọa lạc tại 120 thành phố để phục vụ cho 72 sắc tộc đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có cộng......

Read More