– BAN THÁNH NHẠC


07
Dec 2015

Website của Ban Mục Vụ Thánh Nhạc (enter here):   Hát Về Ngài 7 – năm 2015 Ca Đoàn Tổng Hợp Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận – Los Angeles tổ chức tại Cộng Đoàn Lòng chúa Thương Xót, San Gabriel, California – Photo by: Thành Nguyễn 9/20/2015 Ca Đoàn Tổng Hợp Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles, Đêm Thánh Nhạc “Hát Về Ngài” tại St. Catherine Laboure Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance. California, USA. 9/15/2013     Website của Ban Mục Vụ Thánh......

Read More