Author Archives: BBT TGPLABBT TGPLA
BBT TGPLA

Con Lừa Của Chúa
in Chuyện Quanh Ta

Con Lừa Của Chúa

Thánh Gioan Maria Vianney, lúc còn là một chủng sinh, học hành rất chậm chạp, tưởng chừng như ngài không còn đủ khả năng để tiến tới chức linh mục. Ngày kia, thừa lệnh giám...

0
November 09, 2018
Chiếc Quan Tài Con
in Chuyện Quanh Ta

Chiếc Quan Tài Con

Tại chùa Tô Châu bên Tàu có một nhà sư tên gọi là Viên Thủ Trung, nổi tiếng là tu hành đắc đạo. Nhà sư thường bày trên án thư, trước chỗ ngồi, một cái...

0
November 02, 2018