Author Archives: BBT TGPLABBT TGPLA
BBT TGPLA

Vị Vua Thứ Tư
in Chuyện Quanh Ta

Vị Vua Thứ Tư

Hôm nay lễ Ba Vua. Phúc Âm chỉ nhắc đến ba vị vua. Thế nhưng văn sĩ Joergernen người Ðan Mạch thì lại tưởng tượng ra một vị vua thứ tư. Vị vua thứ tư...

0
January 05, 2019