Author Archives: BBT TGPLABBT TGPLA
BBT TGPLA

Bức Tranh Ðời Người
in Chuyện Quanh Ta

Bức Tranh Ðời Người

Một họa sĩ vô danh nọ vào thời Trung Cổ đã tóm tắt đời người thành 4 bức tranh xếp bên cạnh nhau. Bức tranh thứ nhất họa lại tuổi thơ. Không gì đẹp và...

0
August 16, 2019