Thư Mời Tham Dự 2 Khóa Cursillo – Tháng 8, Năm 2022

Đơn Tham Dự Khóa Cursillo 2022 GHI CHÚ:  Xin vui lòng trao lại đơn này cho người bảo trợ chuyển về Khối Tiền Nguyễn Thùy Anh 714-422-4555,email: athnguyen97@yahoo.com, hoặc Liên Nhóm Trưởng Liên Hệ. • Khóa Nữ: Từ chiều Thứ Năm 5pm, Ngày 4 Tháng 8, đến Chúa Nhật, Ngày 7 Tháng 8, Năm 2022• … [Read more…]

Suy Niệm – Chúa Nhật 14 Thường Niên – Ngày 3 Tháng 7 – Năm C

Suy Niệm: Đức Giêsu sai từng hai người một đi trước Ngài để đến các thành thị, thôn xóm, chữa lành bệnh tật và loan báo Triều Đại Chúa đang đến. Nhiệm vụ cần thiết cấp bách đến nỗi Đức Giêsu căn dặn đừng mang theo bao bị, túi tiền, giày dép và đừng chào hỏi … [Read more…]

Bản Tin Nối Kết – Hàng Tuần – Weekly News Post

.Bản Tin Số 22495 – Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm C – Ngày 26/6/2022 Bản Tin Số 22494 – Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm C – Ngày 19/6/2022 Bản Tin Số 22493 – Chúa Chúa Ba Ngôi – Năm C – Ngày 12/6/2022 Bản Tin Số 22492 – Chúa Thánh Thần … [Read more…]

Suy Niệm – Chúa Nhật 13 Thường Niên – Ngày 26 Tháng 6 – Năm C

Suy Niệm: Thầy trò Chúa tiến về Giêrusalem, dọc đường tạt vào một làng thuộc Samari, nhưng họ không đón tiếp. Thinh lình có người tiến ra muốn theo Chúa, Chúa bảo anh: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con Người không có chỗ tựa đầu một người khác xin theo Chúa, nhưng xin … [Read more…]

Suy Niệm – Chúa Nhật 12 Thường Niên – Năm C – Ngày 19 Tháng 6 – Lễ Mình Máu Thánh Chúa

CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG   “…Dân chúng nói Thầy là ai ?” – “Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ bảo là ông Ê-li-a,…” – “Còn anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” (Lc 9,18-24) Suy niệm: Chỉ cần một câu trả lời đúng và … [Read more…]

Suy Niệm – Chúa Nhật 11 Thường Niên – Năm C – Ngày 12 Tháng 6 – Lễ Chúa Ba Ngôi

XIN CHO CON YÊU CHÚA NHIỀU   “Dầu ô-liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị này thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay, tội chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” (Lc 7,46-47) Suy niệm: Vừa … [Read more…]