Author Archives: GiuseGiuse
Giuse

Photo/Video Mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tại Vương Cung Thánh Đường TGP-Los Angeles, 11/19/2017
in BAN THƯỜNG VỤ CỘNG ĐỒNG, BAN TRUYỀN THÔNG, Chuyện Quanh Ta, Nối Kết, Photo Gallery, Thông Báo, Tin Tức

Photo/Video Mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tại Vương Cung Thánh Đường TGP-Los Angeles, 11/19/2017

1. Photo Album Mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việtnam 11/19/2017 Photo by: Billy Trần (enter here:) 2. More Photo Album Mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việtnam 11/19/2017 by: Quân Trần (enter...

0
November 20, 2017
Page 6 of 22« First...45678...20...Last »