Author Archives: GiuseGiuse
Giuse

in - ƠN GỌI

Ơn Gọi & Ơn Thiên Triệu

Kinh Cầu Đức Maria Cho Các Linh Mục Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu Kitô đã chịu đóng đinh và đã sống lại, Mẹ của Giáo Hội, một cộng đồng tư tế (I Pt 2,9),...

0
December 08, 2015
Photo Ơn Gọi & Ơn Thiên Triệu
in - ƠN GỌI

Photo Ơn Gọi & Ơn Thiên Triệu

2017 Đại Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles Lần Thứ 31 – tại Hội Dòng Gardena, Los Angeles, California – Oct. 8, ..   2015 Đại Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles Lần...

0
December 07, 2015