tgpla_thanh_tu_dao
Slide background

Cộng Đoàn AN PHONG

Sacred Heart

duc_me_man_coi

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Our Lady of the Assumption

duc_me_la_vang

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LA VANG

St. Joseph the Worker

Slide background

Cộng Đoàn NỮ VƯƠNG THIÊN THẦN

Our Lady of Loretto

Slide background

Cộng Đoàn ST. LUCY

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU

Nativity Church

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIUSE

St. Christopher

Slide background

Cộng Đoàn MARIA NỮ VƯƠNG

Maria Regina

Slide background

Cộng Đoàn PHỤC SINH

San Gabriel Mission

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

St. Finbar

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. PIUS X

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH TÂM

Our Lady of Peace

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIA THẤT

St. Mary Magdalen

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. Catherine Laboure

Slide background

Cộng Đoàn LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

St. Anthony

 

 

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đồng TGP-LA:
September 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
August 27, 2018 August 28, 2018 August 29, 2018 August 30, 2018 August 31, 2018 September 1, 2018 September 2, 2018
September 3, 2018 September 4, 2018 September 5, 2018 September 6, 2018 September 7, 2018 September 8, 2018 September 9, 2018
September 10, 2018 September 11, 2018 September 12, 2018 September 13, 2018 September 14, 2018 September 15, 2018 September 16, 2018
September 17, 2018

Category: Lịch Cộng Đồng7:00 pm: Hát về Ngài kỳ 2018 -

7:00 pm: Hát về Ngài kỳ 2018 -

September 18, 2018

Category: Lịch Cộng Đồng7:00 pm: Hát về Ngài kỳ 2018 -

7:00 pm: Hát về Ngài kỳ 2018 -

September 19, 2018 September 20, 2018 September 21, 2018 September 22, 2018 September 23, 2018
September 24, 2018 September 25, 2018 September 26, 2018 September 27, 2018 September 28, 2018 September 29, 2018 September 30, 2018

  • Hát về Ngài kỳ 2018 - September 17, 2018